Βαθμίδες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΙΑ 3-7 ετών

Παιδιά Προνήπιου & Νήπιου | Preschool class

Τα προσχολικά τμήματα μας, Play & Learn,  απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3- 6 ετών. Οι μικροί μας φίλοι έρχονται σε πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα, διασκεδάζοντας με τραγούδι, χορό, παιχνίδι, θέατρο, παραμυθένιες ιστορίες και με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες για αυτή την ηλικία.

Τα προσχολικά τμήματα είναι σχεδιασμένα για να δημιουργήσουν μια θετική πρώτη εντύπωση για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Οι μικροί μας φίλοι ακούν την δασκάλα τους να μιλάει, να μιμείται, και να τραγουδάει στα Αγγλικά και αφομοιώνουν τις λέξεις και φράσεις και τις επαναλαμβάνουν όπως έμαθαν την μητρική τους. Σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν γρήγορα, ιδίως όταν το μάθημα είναι διασκεδαστικό και παράλληλα καλλιεργούν τις βασικές τους δεξιότητες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ηλικία των 36 μηνών δεν υπάρχουν αναφορές ότι η εκμάθηση γλωσσών δημιουργεί προβλήματα στην εκμάθηση και χρήση της μητρικής γλώσσας.
Αντιθέτως, ενισχύει την ευαισθητοποίηση στους ήχους και τον ρυθμό των γλωσσών. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα σε πολύ νεαρή ηλικία μαθαίνουν κι άλλες γλώσσες με μεγαλύτερη ευκολία.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού | Prejunior class

Τα Prejunior τμήματα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας 6-7 ετών και παρέχουν τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να ξεκινήσουν να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα χτίζοντας γερές βάσεις. Στόχος του προγράμματος είναι να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και τη δημιουργική απασχόληση.

Ο τρόπος διδασκαλίας μας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που εξασφαλίζουν ευχάριστη και ομαλή εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών μας μαθητών. Το παιχνίδι ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική μας μέθοδο και γίνεται ένα με αυτήν. Στα Κέντρα ξένων γλωσσών Κουτσαντώνη χρησιμοποιούμε όχι μόνο οπτικό υλικό όπως αφίσες, puzzles, flashcards, παιχνίδια δραστηριοτήτων, αλλά και εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα (Διαδραστικοί πίνακες, βιντεομαθήματα, χρήση εποπτικών μέσων, Ε-books και προγράμματα multimedia) που ξετρελαίνουν τα μικρά παιδιά και ακονίζουν το μυαλό τους, τονώνουν τη φαντασία και αναπτύσσουν την ακουστική δεξιότητα.

Οι καθηγητές μας, με την αποκλειστική χρήση της αγγλικής, ακολουθώντας την Direct Method, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προφορική επικοινωνία καθώς τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αποκτούν εύκολα την προσφορά των συνομιλητών τους. Η χρήση λέξεων, αριθμών ,και απλών φράσεων μέσα από παιχνίδια και τραγουδάκια σε συνδυασμό με λίγες γραπτές υποχρεώσεις βοηθούν τους μικρούς μας μαθητές να αποκτήσουν τις πρώτες βάσεις αγαπώντας την Αγγλική γλώσσα.

ΜΑΘΗΤΕΣ 7-12 ετών

Παιδιά B’ Γ’ και Δ’ Δημοτικού | Preliminary classes
(A & B Prel)

Τα παιδιά αρχίζουν παρακολουθώντας τις Junior classes (Προκαταρκτικές) κάνοντας τρεις ώρες την εβδομάδα την πρώτη χρονιά και τέσσερις ώρες την επόμενη. Με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών βιβλίων και επιλεγμένων εκπαιδευτικών μέσων εξασφαλίζουμε στα παιδιά αυτής της ηλικίας την ομαλή εισαγωγή τους στην δομή της Αγγλικής γλώσσας. Οι έμπειροι καθηγητές μας, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα από την πρώτη μέρα, ακολουθώντας την Direct Method , καθοδηγούν τα παιδιά με σωστούς παιδαγωγικούς τρόπους και μεθόδους έτσι ώστε να αγαπήσουν και να κατανοήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της ξένης γλώσσας.


Με την χρήση των διαδραστικών πινάκων και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, το παιδί έρχεται σε επαφή με τους αγαπημένους του ήρωες, ταυτίζεται με αυτούς και το μάθημα γίνεται τόσο ευχάριστο σαν παιχνίδι. Έτσι μαθαίνει εύκολα και ευχάριστα να χρησιμοποιεί και να αγαπά την ξένη γλώσσα.


Παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού | Senior classes (A, B, C Senior)

Τα τμήματα μεσαίου επιπέδου οδηγούν τους μαθητές από το επίπεδο αρχαρίων στο ενδιάμεσο επίπεδο (intermediate) αγγλικών. Σε αυτά τα επίπεδα (A, B, C classes) τα παιδιά εξασκούν όλες τις δεξιότητες στον ακουστικό, προφορικό, και γραπτό λόγο.


Μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ανάγνωσης κειμένων, λεξιλογίου, γραμματικής και έκθεσης, οι μαθητές μας μαθαίνουν να μιλούν και να γράφουν σωστά εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία που έχουν διδαχθεί. Αρχίζουν και εμβαθύνουν στα γραμματικά φαινόμενα και στην έκθεση κάνοντας τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Έτσι βελτιώνουν την επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο με τη χρήση σωστής γραμματικής και συντακτικού αποκτώντας υψηλότερο επίπεδο γνώσης.

Σε αυτή την ηλικία είναι επίσης ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσουν τα παιδιά την παράλληλη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται με καινοτόμα εκπαιδευτικά μέσα. Έτσι φτάνοντας στο τέλος του Γυμνασίου θα μπορούν να κατέχουν ήδη δύο αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών.

ΜΑΘΗΤΕΣ 12-15 ετών

B1 – Β2 level (Προετοιμασία για πτυχίο Lower )

Σε αυτό το επίπεδο (D Int, FCE) οι μαθητές παρακολουθούν την εντατική τάξη D Intensive η οποία τους δίνει την δυνατότητα να καλύψουν την ύλη τόσο της DA τάξης όσο και της Pre-Lower σε ένα χρόνο κερδίζοντας έτσι ένα σχολικό έτος. Την επόμενη χρονιά οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στις πρώτες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις τους στο B2 (Lower). Οι τάξεις αυτές είναι πιο εντατικές και κάνουν έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

Με την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων προετοιμασίας, στοχεύουμε στην ολοκλήρωση της εκμάθησης των γραμματικών και συντακτικών δομών και του απαραίτητου λεξιλογίου ώστε να ανταποκριθεί ο μαθητής με επιτυχία στις εξετάσεις που οδηγούν στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών εξεταστικών φορέων. Kατά την περίοδο πριν τις εξετάσεις οι μαθητές κάνουν δοκιμαστικά τεστ για να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον μαθησιακό τους τύπο, συνεντεύξεις με native speaker για περαιτέρω εξάσκηση, και εξετάσεις προσομοίωσης για να είναι σίγουρη η επιτυχία στις εξετάσεις.

Τα Κέντρα Ξένων γλωσσών Κουτσαντώνη πρωτοπορώντας ακόμα περισσότερο εισήγαγαν την συμπληρωματική χρήση της επαναστατικής ψηφιακής μεθόδου εξάσκησης αγγλικών “English Attack”  παρέχοντας εκτενή προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση ανώτερων και ανώτατων πτυχίων. Τα κέντρα Ξένων γλωσσών Κουτσαντώνη είναι ο πρώτος ξενόγλωσσος οργανισμός στην Ελλάδα που υιοθέτησε για τους μαθητές άνω των 12 ετών την δοκιμασμένη αυτή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε πάνω από 30 χώρες .

C1 – C2 level (Προετοιμασία για πτυχίο Proficiency)

Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη αποτελούν τη πρώτη επιλογή για προετοιμασία στις εξετάσεις του Proficiency στις προτιμήσεις των μαθητών. Το Proficiency είναι το ανώτερο πτυχίο που πιστοποιεί την άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 (Γ2).

Ακολουθούνται εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με την χρήση της επαναστατικής ψηφιακής μεθόδου εκμάθησης αγγλικών “English Attack” παρέχουν εκτενή προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση του πτυχίου σε 8-10 μήνες (από επίπεδο B2-Lower). Οι έμπειροι Έλληνες και Ξένοι καθηγητές μας, καθοδηγούν τους μαθητές με σωστούς παιδαγωγικούς τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας προκειμένου να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο γνώσης. Η αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσα στη τάξη συμβάλει στην άμεση εξάσκηση προφορικού και ακουστικού λόγου και βοηθά στην ομιλία της αγγλικής γλώσσας σαν να είναι η μητρική τους γλώσσα.

Στα φροντιστήρια Κουτσαντώνη, πραγματοποιούνται mock exams, δηλαδή προσομοίωση των πραγματικών εξετάσεων, πέραν των διδακτικών ωρών καθώς και interviews από native speaker καθηγητές ώστε ο σπουδαστής να οδηγηθεί με επιτυχία στις εξετάσεις με την πρώτη φορά. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Κουτσαντώνη, με καθηγητές-ελίτ και κορυφαία προγράμματα σπουδών, έχει εκατοντάδες επιτυχόντες στα Πτυχία Γλωσσών κάθε χρόνο.

Από το 1965, δεκάδες χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές έχουν περάσει από τα θρανία μας και πολλές χιλιάδες έχουν αποκτήσει Proficiency!

ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τμήματα φοιτητών – ενηλίκων

Τα προγράμματα σπουδών για τους φοιτητές – ενήλικες είναι με τέτοιο τρόπο προσαρμοσμένα ώστε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του ενήλικα μαθητή. Υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων ή παρακολούθηση σε γκρουπ που αποτελείται μόνο από ενήλικες. Ο ρυθμός διδασκαλίας είναι εντατικός ώστε να μπορούν οι ενήλικες να φτάνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον στόχο τους. Για παράδειγμα ένας εντελώς αρχάριος μπορεί να πάρει το πτυχίο επιπέδου Lower ακόμα και σε 2 οκτάμηνα.

Ο βασικός στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή προετοιμασία για την επιτυχή απόκτηση των διαφόρων πτυχίων που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ σε όλες τις γλώσσες (Αγγλικά , Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τούρκικα Κινέζικα). Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές με ειδίκευση στη διδασκαλία ενήλικων. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στο γραπτό και προφορικό λόγο ανάλογα του γλωσσικού επιπέδου τους και εξασκούνται σε αυτόν μέσω παρουσιάσεων συζητήσεων αντιπαραθέσεων, γραπτών εξετάσεων και mock exams καθώς και με προσωπικές συνεντεύξεις.

Ειδική προετοιμασία γίνεται επίσης για την απόκτηση των απαραιτήτων διπλωμάτων για εισαγωγή σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (GMAT, TOEFL, GRE, IELTS, TOEIC).

Στον τομέα των ενηλίκων, επαναστατούμε με την νέα μέθοδο Blended Learning . Ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης, υιοθετήσαμε ένα μοναδικό πρόγραμμα μικτής εκμάθησης , μέσω της πλατφόρμας μας, που συνδυάζει διαδικτυακά μαθήματα στο σπίτι με παράλληλα μαθήματα στην τάξη. Έτσι δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο εξοικονόμησης χρόνου αλλά και χρημάτων.

Τμήματα επαγγελματιών – Business English

Στα κέντρα μας παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών για επαγγελματίες. Στόχος μας η γενική εκμάθηση Αγγλικών ώστε να αποκτηθεί η άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, αλλά στο συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο που ο κάθε επαγγελματίας επιθυμεί (Tourism, Hotels and Catering, Engineering, Information Technology, Management και πολλά ακόμα). Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση εξειδικευμένων πτυχίων όπως BEC (Business English Certificate), ILEC (International Law English Certificate), ICFE (International Certificate in Financial English) και άλλα.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκπαίδευσης επαγγελματιών και εταιρικού προσωπικού μέσω ΛΑΕΚ, είτε στο χώρο του Φροντιστηρίου, είτε στο χώρο της επιχείρησης.