Αγ. Ιωάν. Πράτσικα

Το 2009 ανοίξαμε στην Ευβοίας. Απευθυνόμενοι εκεί θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα από το άριστα καταρτισμένο και συνεχώς αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μας και τη γραμματεία.

Υπεύθυνη σπουδών: Τζίνα Σταθοπούλου
Γραμματέας: Ξυπολιά Ρέα

Ευβοίας 55, 2610340274, e-mail : pratsika@koutsantoni.gr