Εκπαιδευτικές Μέθοδοι & Εργαλεία

Μιλάμε Αγγλικά από την πρώτη ημέρα!

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στα Κέντρα μας είναι βασισμένη στη Direct Method (άμεση μέθοδο). Με την άμεση μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν τα Αγγλικά όπως ακριβώς έμαθαν τη μητρική τους γλώσσα. Πρώτος στόχος είναι η προφορική ικανότητα και στη συνέχεια η γραπτή ικανότητα. Είναι μία φυσική μέθοδος όπου η γλώσσα διδάσκεται μέσω επίδειξης, παραδειγμάτων, εικόνων κτλ., πάντοτε, στην ξένη γλώσσα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται στα Αγγλικά ώστε να χρησιμοποιούν την γλώσσα σωστά και να μην κάνουν μετάφραση.
Ακούγοντας Αγγλικά από την πρώτη ημέρα στην τάξη, οι μαθητές παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν στην αρχή απλές λέξεις, στη συνέχεια απλές φράσεις και αργότερα πιο ολοκληρωμένο λόγο, όπως ακριβώς με την μητρική γλώσσα. Με την άμεση μέθοδο οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στον λόγο, πολύ καλή προφορά και αποτελεσματική έκφραση.
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της άμεσης μεθόδου:
 • διδασκαλία των εννοιών και του λεξιλογίου μέσω παντομίμας , αντικειμένων της πραγματικής ζωής, και άλλων οπτικοακουστικών μέσων που κάνουν το μάθημα πιο παραγωγικό και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών
 • διδασκαλία της γραμματικής , χρησιμοποιώντας μια επαγωγική προσέγγιση (οι μαθητές δεν μαθαίνουν τους κανόνες αλλά τους κατανοούν μέσα από την παρουσίαση των κατάλληλων γλωσσικών μορφών στη γλώσσα-στόχο )
 • ανάπτυξη επικοινωνιακής δραστηριότητας μέσω της οποίας εξασκείται η ακουστική και προφορική ικανότητα των μαθητών
Μία γλώσσα μαθαίνεται μόνο μιλώντας την και αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος που επιτυγχάνεται μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου.

Προχώρα Ψηφιακά


Η Συνδυασμένη Μορφή Εκπαίδευσης

Blended Learning – Μικτή Εκμάθηση


Μπες στο μοναδικό πραγματικό πρόγραμμα μικτής εκμάθησης (Blended Learning) που προσφέρεται στην Πάτρα, που συνδυάζει διαδικτυακά μαθήματα στο σπίτι με παράλληλα μαθήματα στην τάξη. Το Blended Learning είναι η τελευταία εξέλιξη στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και έχει υιοθετηθεί με μεγάλη επιτυχία από όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια και μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Ενσωματώνει την παραδοσιακή διδασκαλία με την ηλεκτρονική εκμάθηση. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους.

screen


Γιατί Μικτή Eκπαίδευση (Blended Learning) ;
 • Σου προσφέρει ευελιξία ως προς το χρόνο και το μέρος, καθώς είναι άμεσα διαθέσιμο
 • Το κόστος είναι χαμηλό, αλλά η ποιότητα παραμένει υψηλή
 • Έχεις απεριόριστη πρόσβαση στη μάθηση, αυτόνομα αλλά με την υποστήριξη του καθηγητή
 • Ο χρόνος στην τάξη αξιοποιείται εποικοδομητικά ενώ παράλληλα αναπτύσσεις σημαντικές δεξιότητες, όπως η σωστή διαχείριση χρόνου
 • Σου παρέχει εξατομικευμένη μάθηση, διευκολύνοντας την πρόοδό σου σύμφωνα με το δικό σου ρυθμό και δυνατότητες και γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή την επίδοσή σου

Tο Περιβάλλον Blended Learning


macmillanΗ πλατφόρμα Macmillan English Campus σου προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες σου (Γενικά Αγγλικά, Εξειδικευμένα Αγγλικά, Ακαδημαϊκά Αγγλικά και Αγγλικά Προετοιμασίας για Διαγωνισμούς της Αγγλικής).

englishattackΤο English Attack! είναι ένας καινοτόμος τρόπος εκμάθησης Αγγλικών. Συνδυάζει πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό (π.χ. ταινίες, μουσικά video clip, παρουσίαση λεξιλογίου μέσα από φωτογραφίες κ.α.) με διαδραστικά παιχνίδια και με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

.
englishspecialistsΜε τον προσωπικό σου κωδικό που θα χρησιμοποιείς την ειδική πλατφόρμα του English Specialists θα εξασκείσαι πάνω στην μορφή των πραγματικών εξετάσεων των ξενόγλωσσων διπλωμάτων που επιθυμείς. Όλες οι ασκήσεις και τα tests είναι αυτοδιορθούμενα.

Ένα μάθημα με τον καθηγητή στην τάξη

 • Παράδοση και εξάσκηση μέσω βιβλίου
 • Έμφαση στο speaking
 • Επεξήγηση και απαντήσεις σε απορίες

Online Εξάσκηση στο English Campus

(Vocabulary, Grammar, Listening, Writing, Reading)

 • Πρόοδο με το δικό σου ρυθμό
 • Ανάθεση ασκήσεων και ολοκλήρωση αυτών σε δεδομένο χρόνο
 • Συνεχής σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με τον καθηγητή
 • Στενή παρακολούθηση, υποστήριξη και καθοδήγηση από τον καθηγητή

Εξάσκηση στο Computer Lab

 • Ψυχαγωγική μάθηση με το English Attack
 • Επιπλέον εξάσκηση και Practice Tests με το English Specialists

Η νέα επαναστατική μέθοδος εκμάθησης Αγγλικών στα Κέντρα «Κουτσαντώνη»

english-attackΤο English Attack! είναι μια καινοτομική, διαδικτυακή, εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε από ειδικούς στα πολυμέσα και τα βιντεοπαιχνίδια, σε συνεργασία με ερευνητές της νευρολογίας και των γνωστικών επιστημών. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος πρακτικής εξάσκησης σε «φυσικό περιβάλλον» συνδυάζει τα μέσα που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων ανθρώπων, με πλούσιο περιεχόμενο από ταινίες, μουσικά κλιπ, παιχνίδια και πολλά άλλα για πιο ευχάριστη και άρα πιο εντατική και πιο αποτελεσματική εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα.
Ο κάθε μαθητής, ανήλικος ή ενήλικας, έχει διαφορετικά «κενά» από την διδαχθείσα ύλη, διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, διαφορετικά «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία σε σχέση με τις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες, διαφορετική δυνατότητα συγκέντρωσης στη μελέτη του προς εκμάθηση του αντικειμένου και συνολικά διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες.
Το English Attack δίνει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή:

 • Να μαθαίνει βλέποντας, ακούγοντας, και γράφοντας. Στην ουσία καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε κάθε διαφορετικό τύπο μαθητή, με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα.
 • Να ασχολείται με την κάθε δραστηριότητα όσο χρόνο ο ίδιος χρειάζεται, για να εμπεδώσει το προς εκμάθηση αντικείμενο.
 • Να εκτίθεται και να ασκείται επαρκώς τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο όπως αυτός εκφέρεται στο φυσικό του περιβάλλον από ομιλώντες την αγγλική, ως τη μητρική τους γλώσσα.
 • Να ασκείται σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, εξασφαλίζοντας το συνεχές ενδιαφέρον του για την μαθησιακή διαδικασία.
 • Να μπορεί να επανέρχεται σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχει διδαχθεί, αλλά τα έχει ξεχάσει.
 • Να αντιλαμβάνεται την εξάσκηση των αγγλικών, στο δικό του χώρο, στο δικό του χρόνο, ως ένα μέσο online ψυχαγωγίας (με τον οποίο είναι εξοικειωμένος και θετικά προδιατεθειμένος, σε αντίθεση με το τετριμμένο «διάβασμα» / «δουλειά για το σπίτι»).

 

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη, πάντα πρωτοπόροι, προχωρούμε μπροστά για να απαντάμε στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των νέων και εφαρμόζουμε την online ψυχαγωγία ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο στα προγράμματά μας. Ήδη οι πρώτοι μας μαθητές το έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό και το εφαρμόζουν συστηματικά, ως ένα εργαλείο εξάσκησης στο σπίτι, με τον απόλυτο έλεγχο και την καθοδήγηση των καθηγητών τους.
Για τους «ψηφιακούς πολίτες» του αύριο, διδάσκουμε ξένες γλώσσες εξελισσόμενοι ως το «ψηφιακό σχολείο» τους, σήμερα.

 

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη γνωρίζουμε ότι δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Εφαρμόζοντας τις τεχνικές του NLP μπορούμε να εντοπίσουμε τον μαθησιακό τύπου του κάθε παιδιού.
Είναι οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός τύπος;
Οι καθηγητές μας γνωρίζοντας τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή μπορούν να διαφοροποιήσουν την διδασκαλία τους και να εξασφαλίσουν ότι ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα προσεγγίζοντας τον σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ.
Έτσι βοηθούμε τα παιδιά μας να εξελιχθούν καλύτερα στο σχολείο τους, αυξάνοντας την απόδοση τους, αλλά και γενικότερα στην ζωή τους, γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους και πετυχαίνοντας κάθε στόχο που θέτουν.