Γιατί Αγγλικά;

ΗΑγγλική Γλώσσα έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Γλώσσα» και έχει κατακλύσει το σύγχρονο κόσμο. Είναι η πρώτη επιλογή όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας και αποτελεί τη βάση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Η Αγγλική θεωρείται προαπαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και το μέσον επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές την καθιστούν πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων.

Τα αγγλικά είναι η κυρίαρχη γλώσσα της επικοινωνίας, της επιστήμης, του εμπορίου και των νέων τεχνολογιών. Είναι η γλώσσα που προωθεί η διεθνοποίηση – παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της πολιτικής, με κέντρο τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες Αγγλοσαξονικές χώρες. Σήμερα πάνω από 450 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική γλώσσα ως μητρική και αποτελεί την ημιεπίσημη γλώσσα άλλων τόσων.

Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Αναμφίβολα, η αγγλική γλώσσα αποτελεί σημαντικότατο προσόν για κάποιον που την κατέχει, έστω και στοιχειωδώς, καθώς στον αιώνα που διανύουμε τα αγγλικά έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι τυχαίο ότι είτε στην αγορά εργασίας, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε πολύ περισσότερο σε αναλώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες παντός τύπου καθημερινής χρήσης, η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί και πολλές φορές θεωρείται και πρωτεύον προσόν για κάποιον ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ή/και επιλέξιμος, ειδικά όταν πρόκειται για την αγορά εργασίας.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας που απευθύνονται σε μαθητές, σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και σας οδηγούν στις εξετάσεις των Παν/μίων Cambridge, Michigan, London όπως επίσης και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας με απόλυτη επιτυχία.