Πτυχία

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Αγγλική γλώσσα είναι η κυρίαρχη γλώσσα της επικοινωνίας, του εμπορίου και των νέων τεχνολογιών. Είναι η γλώσσα που προωθεί η διεθνοποίηση – παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της πολιτικής, με κέντρο τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες Αγγλοσαξονικές χώρες. Σήμερα πάνω από 450 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική γλώσσα ως μητρική.

Τα πτυχία που μπορεί κάποιος να αποκτήσει στο σχολείο μας είναι:

Δείτε όλα τα πτυχία του Univercity of Cambridge που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

(Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)


Η εξέταση για το First Certificate in English (FCE) είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες.

Οι εξετάσεις για το FCE αποτελούνται από 5 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 READING  Κατανόηση κειμένου 3 ενότητες-30 ερωτήσεις 1 ώρα
2 WRITING (2 Θέματα) Συγγραφή δύο διαφορετικών ειδών κειμένου όπως μια μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά, μία περίληψη ή μία έκθεση ιδεών 1 ώρα και 20΄ λεπτά
3 USE OF ENGLISH  Γραμματική και λεξιλόγιο 45΄ λεπτά
4 LISTENING  Κατανόηση Προφορικού Λόγου 40΄ λεπτά
5 SPEAKING Παραγωγή Προφορικού Λόγου 14 – 15΄ λεπτά (2 άτομα)

Από το Μάιο του 2011 υπάρχει και το πτυχίο FCE for schools, με την ίδια ακριβώς μορφή, που απευθύνεται όμως κυρίως σε εφήβους και έχει ανάλογη θεματολογία.

(Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge)


Το Certificate in Advanced English είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των αγγλικών με ευκολία και άνεση. Μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Το πτυχίο Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου 8 επιπλέον μήνες, αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο. Οι εξετάσεις για το CAE αποτελούνται από 5 μέρη:


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 READING                                Κατανόηση κειμένου 4 ενότητες- 34 ερωτήσεις 1 ώρα και 15′ λεπτά
2 WRITING (2 Θέματα)
Συγγραφή δύο διαφορετικών ειδών κειμένων όπως ένα άρθρο, μια αναφορά, μία πρόταση ή μια περίληψη
1 ώρα και 30΄ λεπτά
3 USE OF ENGLISH                    Γραμματική και λεξιλόγιο 5 μέρη – 50 ερωτήσεις 1 ώρα
4 LISTENING Κατανόηση Γραπτού Λόγου 40΄ λεπτά
5 SPEAKING                               Παραγωγή Προφορικού Λόγου 15΄ λεπτά (2 άτομα)

(Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Το CPE (Certificate of Proficiency in English) του Cambridge ESOL είναι ένα διεθνές πτυχίο, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα. Με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, το πτυχίο Certificate of Proficiency in English (C.P.E.) από τον Μάρτιο του 2013 η εξέταση αποτελείται από 4 papers και είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή. Στόχος του Πανεπιστημίου να παρέχει ένα πτυχίο αγγλικών περισσότερο φιλικό στο εκπαιδευτικό κοινό καθώς τα μέρη της εξέτασης περιορίζονται από 5 σε 4 και ο συνολικός χρόνος εξέτασης μειώνεται από 6 σε 4 περίπου ώρεςΤο Use of English καταργείται εντελώς και τα μέρη του ενσωματώνονται στο Reading και το Writing. Τέλος, ο απαιτούμενος αριθμός λέξεων στο Writing μειώνεται όπως επίσης και ο χρόνος εξέτασης.

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιεί επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE. Οι εξετάσεις για το CPE αποτελούνται από 4 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 READING and USE OF ENGLISHΚατανόηση κειμένου7 μέρη – 53 ερωτήσεις 1 ώρα και 30΄ λεπτά
2 WRITING (2 Θέματα)
(καθένα από 300 – 350 λέξεις
1 ώρα και 30΄ λεπτά
3 LISTENING Κατανόηση Προφορικού Λόγου4 μέρη -30 ερωτήσεις 40΄ λεπτά
4 SPEAKING Κατανόηση Προφορικού Λόγου4 μέρη -30 ερωτήσεις 16΄ λεπτά (2 άτομα)

Δείτε όλα τα πτυχία του University of Michigan που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

(Lower του Πανεπιστημίου του Michigan)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Κολέγιο Ανατόλια αποτελούν τους επίσημους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας.Το Examination for the Certificate of Competency in English είναι πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο B2(Lower). Απονέμεται από το πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας. Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την ακόλουθη σειρά:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 LISTENING 
Κατανόηση Προφορικού Λόγου2 μέρη – 50 ερωτήσεις
30΄-35΄ λεπτά
2 GRAMMAR – VOCABULARY – READING
(GVR) 3 ενότητες (πολλαπλής επιλογής)
– 100 ερωτήσεις (35 ερωτήσεις Γραμματικής, 35 ερωτήσεις Λεξιλογίου και 30 ερωτήσεις Κατανόησης Γραπτού Κειμένου)
1 ώρα και 30΄ λεπτά
3 WRITING
1 γράμμα ή 1 έκθεση ιδεών 1 σελίδα περίπου
30΄ λεπτά
4 SPEAKING 10΄ – 15΄ λεπτά

Band Scores

Scaled Score Per Section
Honors (H) 840 – 1000
Pass (P) 750 – 835
Low Pass(LP) 650 – 745
Borderline Fail (BF) 610 – 645
Fail (F 0 – 605

Οι τρεις πρώτες ενότητες συνιστούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται όλες την ίδια μέρα. Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν συνολικά μαζί με τις οδηγίες 3 ώρες. Τα γραπτά αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και βαθμολογούνται. Οι βαθμολογίες από όλα τα επιμέρους τμήματα των εξετάσεων ECCE συμψηφίζονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώνει γενικό βαθμό από όλα τα μέρη του τεστ και όχι από το κάθε ένα ξεχωριστά.

(Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το Examination for the Certification of Proficiency in English είναι πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο C2. Απονέμεται από το πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1957. Οι εξετάσεις για το ECPE αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την ακόλουθη σειρά:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

WRITING Συγγραφή έκθεσης περίπου 300 λέξεων

30΄ λεπτά

2

LISTENING3 μέρη -50 ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου

35΄- 40΄ λεπτά

3

GCVR4 μέρη -120 ασκήσεις γραμματικής, cloze, λεξιλογίου και κατανόησης γραπτού κείμενου(Πολλαπλής επιλογής)

75΄ λεπτά

4

SPEAKING

25΄- 35΄ λεπτά (2 άτομα)

Band Scores

Scaled Score Per Section
Honors (H) 840 – 1000
Pass (P) 750 – 835
Low Pass(LP) 650 – 745
Borderline Fail (BF) 610 – 645
Fail (F 0 – 605

Οι τρεις πρώτες ενότητες αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω. Το Listening και το GCVR χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ενότητα της εξέτασης βαθμολογείται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς και τις τέσσερις ενότητες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο.

Δείτε όλα τα πτυχία του Hellenic American University που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Το πιστοποιητικό BCCE είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο (επίπεδο Β1). Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις και που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μεγαλύτερου επιπέδου εξετάσεις γλωσσομάθειας, όπως το ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) του Πανεπιστημίου του Michigan.

Στην Ελλάδα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει τοποθετήσει το BCCE στο επίπεδο της Μέτριας Γνώσης και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό BCCE μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη βασικής γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων BCCE έχουν ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 LISTENING 
Κατανόηση Προφορικού Λόγου4 μέρη – 30 ερωτήσεις
30΄ λεπτά
2 GRAMMAR – VOCABULARY – READING
(GVR) 3 ενότητες
– 75 ερωτήσεις (25 ερωτήσεις Γραμματικής, 25 ερωτήσεις Λεξιλογίου και 25 ερωτήσεις Κατανόησης Γραπτού Κειμένου)
1 ώρα και 10΄ λεπτά
3 WRITING
2 Τasks
50΄ λεπτά
4 SPEAKING 4 μέρη 10΄ – 15΄ λεπτά

Οι βαθμολογίες από όλα τα επιμέρους τμήματα των εξετάσεων ΒCCE συμψηφίζονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώνει γενικό βαθμό από όλα τα μέρη του τεστ και όχι από το κάθε ένα ξεχωριστά.

(Advanced του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το Advanced Level Certificate in English παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι εξετάσεις για το ΑLCE αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την ακόλουθη σειρά:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 LISTENING
Κατανόηση Προφορικού Λόγου – 4 ενότητες
– 40 ερωτήσεις
40΄ λεπτά
2 GRAMMAR – VOCABULARY – READING
(GVR) 3 ενότητες
– 100 ερωτήσεις
80΄ λεπτά
3 WRITING
1 θέμα – 250 λέξεις
30΄ λεπτά
4 SPEAKING
4 ενότητες
11΄ – 13΄ λεπτά

Οι βαθμολογίες από όλα τα επιμέρους τμήματα των εξετάσεων ALCE συμψηφίζονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώνει γενικό βαθμό από όλα τα μέρη του τεστ και όχι από το κάθε ένα ξεχωριστά.

Δείτε όλα τα πτυχία του Edexcel που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

PTE General


Οι εξετάσεις International Pearson Test of English General διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Στην Ελλάδα διεξάγονται με τη βοήθεια του Palso. Η εξέταση αυτή είναι διαθέσιμη στα εξής επίπεδα:

Level CEF PTEGeneral Test TimeWritten Test SpokenTest
Foundation A1 Level A1 1 hr 15 mins 5 mins
Elementary A2 Level 1 1 hr 35 mins 5 mins
Intermediate B1 Level 2 1 hr 35 mins 12 mins
Upper-intermediate B2 Level 3 2 hours 12-15 mins
Advanced C1 Level 4 2 hrs 30 mins 12-15 mins
Proficient C2 Level 5 2 hrs 55 mins 15 mins

Τα πιστοποιητικά PTE General-Edexcel είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ στα επίπεδα B1-B2-C1-C2.


Το τεστ περιλαμβάνει γραπτή και προφορική δοκιμασία. Η γραπτή χωρίζεται σε εννέα ενότητες που συνδέονται με ένα θέμα. Στο Level 3, το θέμα τείνει να είναι αρκετά αφηρημένο όπως η ρύπανση και η προστασία. Όλα τα επίπεδα έχουν την ίδια δομή. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε κάθε επίπεδο είναι τα όρια των λέξεων στο writing (part 8, part 9).

H προφορική διαδικασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και διαρκεί περίπου 7 λεπτά.
Section Skill Task
1 Listening three-option multiple choice
2 Listening and Writing dictation
3 Listening test, note completion
4 Reading three-option gap fill multiple choice
5 Reading three-option graphical multiple choice
6 Reading open-ended questions
7 Reading text, note completion
8 Writing write correspondence
9 Writing write text
10 Speaking sustained monologue
11 Speaking discussion
12 Speaking describe a picture
13 Speaking role-play
Writing Word Limits
A1 Level Part 8 30 – 50 words Part 9 50 – 80words
A2 Level Part 8 50 – 70 words Part 9 80 – 100words
B1 Level Part 8 70 – 90 words Part 9 100 – 150 words
B2 Level Part 8 90 – 120 words Part 9 150 – 200 words
C1 Level Part 8 120 – 150 words Part 9 200 – 250 words
C2 Level Part 8 150 – 200 words Part 9 250 – 300 words

Η προφορική δοκιμασία αποτελείται από μία συνομιλία μεταξύ του εξεταστή και του υποψηφίου. Η βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι Distinction, Merit ή Pass.


Το Proficiency του Pearson Test of English General (Level 5) – PTE γίνεται δεκτό από το ΑΣΕΠ και τα περισσότερα Βρετανικά και Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι εξετάσεις του έχουν 2 parts: Written Test (2 ώρες και 55 λεπτά) και Spoken Test (8 λεπτά).

Δείτε όλα τα πτυχία του City & Guilds που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL)- International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

Οι πιστοποιήσεις City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο. Διαθέτει ξεχωριστές γραπτές (IESOL-2,5 ώρες) και προφορικές (ISESOL-10 λεπτά) εξετάσεις που μπορούν να γίνουν την ίδια ή ξεχωριστή χρονική περίοδο. Είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL είναι δύο ανεξάρτητες εξετάσεις, καθώς τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης (π.χ. εάν ο υποψήφιος περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο ISESOL, τότε μπορεί να ξαναδώσει εξετάσεις µόνο για το ISESOL εφόσον το επιθυμεί). Ο υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των εξετάσεων, καθώς αυτές πραγματοποιούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών μέχρι και 20 ημέρες πριν τις εξετάσεις στη διεύθυνση www.cityandguilds.gr. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 4-6 εβδομάδες μετά από τις ημερομηνίες εξετάσεων.

Για το επίπεδο Β2 ισχύει:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1

READING

Κατανόηση κειμένου

4 μέρη – 30 ερωτήσεις

2

WRITING (2 Θέματα)

1 θέμα (100-150 λέξεις)

2 θέμα (150- 200 λέξεις)

3

LISTENING 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

4 μέρη -30 ερωτήσεις

4

SPEAKING 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου – 4 μέρη

Η εξέταση διαρκεί συνολικά 2 ώρες και 30 λεπτά. Δεν υπάρχουν διαλείμματα ενδιάμεσα των ενοτήτων.


  • Το Proficiency του City & Guilds (Mastery C2) γίνεται δεκτό για σπουδές ή εργασία διεθνώς και διαθέτει ξεχωριστές γραπτές (όπου η εξέταση για το IESOL διαρκεί 3 ώρες) και προφορικές (ISESOL-15 λεπτά) εξετάσεις που μπορούν να γίνουν την ίδια ή ξεχωριστή χρονική περίοδο.

Δείτε όλα τα πτυχία του State of  Michigan  που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

MSU-CELC (του Πανεπιστημίου του Michigan State)

Το MSU-CELC είναι πιστοποίηση αγγλικών από το κρατικό Πανεπιστήμιο του Michigan. Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Μάιο-Δεκέμβριο). Η εξέταση αποτελείται από τα εξής μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 WRITING
1 γράμμα ή 1 έκθεση ιδεών 1 σελίδα περίπου
35΄ λεπτά
2 LISTENING
Κατανόηση Προφορικού Λόγου3 μέρη  – 40 ερωτήσεις
45΄ λεπτά
3 GRAMMAR
Ερωτήσεις γραμματικής – 40 ερωτήσεις
20′ λεπτά
4 READING
Κατανόηση Γραπτού Κειμένου 4 μέρη –  40 ερωτήσεις
60΄ λεπτά
5 SPEAKING
6 speaking tasks
10΄- 12΄ λεπτά

Κάθε μέρος της εξέτασης μετράει για 25 βαθμούς (το Writing και το Grammar υπολογίζονται ενιαία). Για να περάσει ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 σε όλη την εξέταση και τα επιμέρους scores σε κάθε section να είναι άνω των 12. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως μέσα σε ένα μήνα.

MSU-CELP (του Πανεπιστημίου του Michigan State)

Το MSU-CELP είναι πιστοποίηση αγγλικών από το κρατικό Πανεπιστήμιο του Michigan. Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Μάιο-Δεκέμβριο). Η εξέταση αποτελείται από τα εξής μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

WRITING

1 γράμμα ή 1 έκθεση ιδεών 1 σελίδα περίπου

35΄ λεπτά

2

LISTENING

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

3 μέρη– 40 ερωτήσεις

45΄ λεπτά

3

GRAMMAR

Ερωτήσεις γραμματικής – 40 ερωτήσεις

20′ λεπτά

3

READING

Κατανόηση Γραπτού Κειμένου

4 μέρη – 40 ερωτήσεις

60΄ λεπτά

4

SPEAKING

6 speaking tasks

12΄-15΄ λεπτά

Κάθε μέρος της εξέτασης μετράει για 25 βαθμούς (το Writing και το Grammar υπολογίζονται ενιαία). Για να περάσει ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 σε όλη την εξέταση και τα επιμέρους scores σε κάθε section να είναι άνω των 12. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως μέσα σε ένα μήνα.

Δείτε όλα τα πτυχία του IELTS  που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

IELTS (International English Language Testing System)

Το Διεθνές Σύστημα Αξιολόγησης της Αγγλικής Γλώσσας (IELTS) αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree College, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το IELTS ανάλογα με την βαθμολογία του υποψηφίου στα επίπεδα B1-B2-C1-C2.

Οι εξετάσεις για το IELTS πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μήνα και αποτελούνται από 4 μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στο Listening, Reading, Writing and Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται στα ίδια θέματα Listening και Speaking, ενώ μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε Ακαδημαϊκό (IELTS Academic) και Γενικό Τομέα (IELTS General Training). Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ενοτήτων έγκειται στο θεματικό περιεχόμενο και στις ασκήσεις στο μέρος εξέτασης του Reading και Writing. Το Listening και το Speaking είναι κοινά για τις δύο ενότητες. Η συνολική διάρκεια του test είναι 2 ώρες και 45 λεπτά.


  • Ο ακαδημαϊκός τομέας (IELTS Academic) επικυρώνει αν ο υποψήφιος είναι έτοιμος να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί στα αγγλικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο διαχωρισμός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζεται από τα αποτελέσματα σ’ αυτά τα μέρη.
  • Ο γενικός τομέας (IELTS General Training) δίνει έμφαση σε βασικές ικανότητες συνεννόησης σε κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Είναι κατάλληλος για υποψήφιους, οι οποίοι πρόκειται να μετακομίσουν σε αγγλόφωνες χώρες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δευτεροβάθμιες σπουδές τους, να εργαστούν ή να κάνουν πρακτική.


IELTS Academic

IELTS General Training

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Listening

 4 ασκήσεις και 40 κενά

30΄ λεπτά

Reading (60 λεπτά):

3 μακροσκελή γραπτά αποσπάσματα από αυθεντικές πηγές με ασκήσεις (συνοδεύονται από εικόνες, πίνακες, γραφήματα)

Reading (60 λεπτά):

– Το πρώτο τμήμα περιέχει 2 ή 3 μικρά κείμενα

τα οποία διαπραγματεύονται γεγονότα

– Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει 2 μικρά

κείμενα με θεματικό περιεχόμενο την εργασία

– Το τρίτο τμήμα περιέχει 1 μεγαλύτερο κείμενο

με θέμα γενικού ενδιαφέροντος

60΄ λεπτά

WRITING

Θέμα 1ο (τουλάχιστον 150 λέξεις): Περίληψη,περιγραφή ή επεξήγηση ενός πίνακα,γραφήματος ή διαγράμματος

-Θέμα 2ο (τουλάχιστον 250 λέξεις): Πραγματεία

WRITING

Θέμα 1ο (τουλάχιστον 150 λέξεις): Γράμμα

-Θέμα 2ο (τουλάχιστον 250 λέξεις): Πραγματεία

60΄ λεπτά

SPEAKING

Συνέντευξη (4′-5′), Ανάλυση ενός οικείου θέματος (3′) και Δομημένη Συζήτηση (4′-5′)

11΄ – 14΄ λεπτά


Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 45 λεπτά. Τα τρία πρώτα μέρη πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, ενώ τα προφορικά πραγματοποιούνται 7 ημέρες πριν ή μετά τα γραπτά.

Συχνές ερωτήσεις

Δείτε όλα τα πτυχία του ETS-TOEFL που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language)

Το Test of English as a Foreign Language αναγνωρίζεται από τα περισσότερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου, του οποίου η Αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική του, να χρησιμοποιεί και να κατανοεί Αμερικανικά Αγγλικά όπως ομιλούνται, γράφονται και ακούγονται σε πανεπιστημιακούς και κολεγιακούς χώρους.

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο ζητούν από τους εν δυνάμει φοιτητές να αποδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ως κριτήριο εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο. Το TOEFL προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να αποδείξουν ότι μπορούν να επικοινωνούν τις ιδέες τους, προσομοιώνοντας επικοινωνιακές περιστάσεις που συναντά κανείς σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα και στην καθημερινή ζωή των σπουδαστών.

Ολόκληρο το τεστ πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα. Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και οι υποψήφιοι μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή μετά από 30 ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους. Το TOEFL μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, να κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα πανεπιστημίου.

To TOEFL iBT (Internet-based test), το οποίο πλέον αποτελεί τον επίσημο τρόπο διεξαγωγής του TOEFL μέσω διαδικτύου, αξιολογεί και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες: Listening, reading, writing, και speaking:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

READING 

36 έως 70 ερωτήσεις που αφορούν σε 3 έως 5 κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου, μεγέθους περίπου 700 λέξεων με 12 έως 14 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο. Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.

60΄ – 100΄ λεπτά

2

LISTENING

34 έως 51 ερωτήσεις που αφορούν σε 4 έως 6 διαλέξεις που παραδίδονται σε μια σχολική αίθουσα και διαρκούν η κάθεμία 3 έως 5 λεπτά, με 6 ερωτήσεις για την κάθεμία. Επίσης, 2 ή 3 συζητήσεις διάρκειας 3 λεπτών η καθεμία και αντιστοιχούν σε συνολικά 10 ή 15 ερωτήσεις. Η ενότητα αξιολογείται με συνολικά 30 βαθμούς. Ακολουθεί ένα διάλειμμα 10 λεπτών.

60΄ – 90΄ λεπτά

3

SPEAKING

Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με τις προσωπικές του εμπειρίες και γνώσεις σε δύο θέματα και να μιλήσει σχετικά με όσα έχει ακούσει και έχει διαβάσει για άλλα 4 θέματα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.

20΄ λεπτά

4

WRITING 

Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια έκθεση σύμφωνα με τα όσα έχει διαβάσει και ακούσει για ένα θέμα και μια για να υποστηρίξει μια στάση/γνώμη/άποψη πάνω σε ένα δεύτερο θέμα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν στην ενότητα είναι και εδώ 30 (30′ και 20′ αντίστοιχα για την κάθε δραστηριότητα).

50΄ λεπτά

*Προσοχή! Το TOEFL δεν αναγνωρίζεται επί του παρόντος από το ΑΣΕΠ.

Συχνές ερωτήσεις

Δείτε όλα τα πτυχία του ETS-TOEIC που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

TOEIC(Test of English for International Communication)

Tο Test of English for International Communication είναι ευρέως διαδεδομένο στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας. To TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Με τη συχνή διεξαγωγή του, κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τακτικά σε όλη την περιφέρεια, το TOEIC είναι από τα πιο ευέλικτα τεστ στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται από δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC στα εξής επίπεδα: B1 (405-500), B2 (505-780), C1 (785-900). Δεν αναγνωρίζει το C2 level (905-990).

Το τμήμα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρισμένες ως εξής: 4 μέρη για το listening και 3 μέρη για το reading. Ο συνολικός χρόνος διεξαγωγής είναι 2 ώρες. Ο τρόπος διεξαγωγής του test είναι παραδοσιακός, με τους εξεταζόμενους να είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν μολύβι για να μαρκάρουν τις απαντήσεις τους σε ένα ειδικά διαμορφωμένο φύλλο απαντήσεων (answer sheet).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 LISTENING COMPREHENSION
100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου από CD ήχου διαιρεμένες σε τέσσερα μέρη
Φωτογραφίες Ερωτήσεις-Απαντήσεις Διάλογοι Σύντομες Ομιλίες 45΄ λεπτά
2 READING COMPREHENSION
100 ερωτήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης κειμένου, διαιρεμένες σε τρία μέρη
Ελλιπείς Προτάσεις Συμπλήρωση Κειμένων Κατανόηση Κειμένων 75΄ λεπτά

Η βαθμολογία καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων, οι οποίες μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα: ένας βαθμός για το Listening Section, ένας βαθμός για το Reading Section και ένας συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Listening και του Reading. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.

Συχνές ερωτήσεις

Δείτε όλα τα πτυχία του GMAT που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

GMAT (Graduate Management Admission Test)

To Graduate Management Admission Test (GMAT )είναι μια εξέταση που απαιτείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων και γενικότερα σε οικονομικά τμήματα, για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των υποψηφίων. Αποτελεί δηλαδή μέτρο πρόβλεψης της ακαδημαϊκής απόδοσης στο MBA. Το GMAT μετρά βασικές γλωσσολογικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες στο γραπτό λόγο, τις οποίες έχει αναπτύξει ο υποψήφιος στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του μόρφωση. Αν το σκορ του υποψηφίου είναι συγκριτικά χαμηλό, μπορεί να επηρεάσει την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

Η βαθμολογία του GMAT είναι έγκυρη για 5 χρόνια, έτσι δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό του να την χρησιμοποιήσει είτε αμέσως μετά τις προπτυχιακές του σπουδές είτε σε μελλοντικό χρόνο. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να δώσετε παραπάνω από μία φορά το τεστ, αλλά όλα σας τα σκορ θα εμφανίζονται στο Official Score Report.

Η εξέταση GMAT διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποτελείται από τις τρεις παρακάτω ενότητες :

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Analytical Writing section

1 θέμα έκθεσης

Ανάλυση Αμφιλεγόμενου Θέματος με επιχειρηματολογία (Analysis of an Argument)

30’ λεπτά

Integrated Reasoning section

12 ερωτήσεις

Επεξήγηση Γραφημάτων κ.α. (Graphics Interpretation) ,Διμερής Ανάλυση (Two-part Analysis) ,Ανάλυση Πίνακα (Table Analysis), Λογική Συσχέτηση Πολλαπλών Πηγών (Multi-Source Reasoning)

30’ λεπτά

Quantitative section

37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving), Επάρκεια Δεδομένων (Data Sufficiency)

75’ λεπτά

Verbal section

41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κατανόηση Κειμένου (Reading Comprehension), Ικανότητα Λογικής Σκέψης (Critical Reasoning), Διόρθωση Προτάσεων (Sentence Correction)

75’ λεπτά

Η εξέταση είναι σε Computer-Adaptive Format (CAT). Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επιλέγονται μέσα από μια δυναμική διαδικασία ενώ ο υποψήφιος κάνει το τεστ. Οι ερωτήσεις αυτές προσαρμόζονται στο επίπεδο του υποψήφιου και δημιουργούν ένα μοναδικό τεστ.

Συχνές ερωτήσεις

Δείτε όλα τα πτυχία του ETS-GRE που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

GRE (Graduate Record Examination)

Το Graduate Record Examinations (GRE) μετρά τις γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες, την κριτική σκέψη και τις ικανότητες αναλυτικής γραφής. Το GRE αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα, ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδες κυρίως θετικής ή θεωρητικής κατευθυνσης (MSc, MA, PhD), αλλά και για σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc). Τα GRE test scores χρησιμοποιούνται επίσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ενώσεις για την αξιολόγηση των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή και των γενικότερων προσόντων του. Τα scores παρέχουν μια κοινή κλίμακα για τη σύγκριση των προσόντων των αιτούντων και έχουν ως στόχο τη δίκαιη αξιολόγηση και την παροχή συστάσεων.


Το GRE εξετάζει τη λεκτική (Verbal), ποσοτική (Quantitative), λογική και αναλυτική (Analytical) ικανότητα. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει δύο θέματα εκθέσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού λόγου και επίλυσης προβλημάτων που προϋποθέτει την γνώση βασικών στοιχείων άλγεβρας και γεωμετρίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Analytical Writing

2 εκθέσεις (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument)

60’ (30′ λεπτά/μία)

Quantitative Reasoning

2 quantitative sections από 20 ερωτήσεις το καθένα (Quantitative Comparisons, Multiple-choice, Numeric Entry)

70’ (35′ λεπτά/ενότητα)

Verbal Reasoning

2 verbal sections από 20 ερωτήσεις το καθένα (Reading Comprehension, Text Completion, Sentence Equivalence)

60’ (30′ λεπτά/ενότητα)

Συχνές ερωτήσεις

Δείτε το πτυχίο BULATS που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Business Language Testing Service

Το BULATS είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL Examinations.

Το τεστ διαρκεί έως 90 λεπτά και τα αποτελέσματα διατίθενται αμέσως. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό προφίλ των αποτελεσμάτων που τους κατατάσσει σε ένα από τα επίπεδα A1-C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης και που περιλαμβάνει:


  • Τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου
  • Βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ (Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική/Λεξιλόγιο)
  • Περιγραφή των αναμενόμενων ικανοτήτων του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο (δηλώσεις “can do”)


Η εξέταση βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, επιλέγοντας ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου.Με άλλα λόγια, οι ερωτήσεις προσαρμόζονται στο επίπεδο του υποψηφίου. Το τεστ περιλαμβάνει μια μεγάλη βάση δεδομένων, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα δεξιότητας από αρχάριο έως προχωρημένο. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται στην οθόνη και οι υποψήφιοι απαντούν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το ποντίκι του υπολογιστή. Ο υπολογιστής αξιολογεί την απάντηση της κάθε ερώτησης και επιλέγει την επόμενη. Οι ερωτήσεις επιλέγονται βάσει του κατά πόσο είναι σωστή ή λανθασμένη η προηγούμενη απάντηση του υποψηφίου. Με αυτό τον τρόπο, γίνονται προοδευτικά απλούστερες ή δυσκολότερες έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας του.

Συχνές ερωτήσεις