Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να μάθω Αγγλικά;

Τις τελευταίες δεκαετίες η Αγγλική, έχει γίνει μία διεθνής γλώσσα, ένα διαβατήριο για την παγκόσμια επικοινωνία, όχι μόνον σε επίπεδο διεθνών Οργανισμών, επιστήμης, τεχνολογίας ή επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους συναναστροφές και συναλλαγές. Η χρήση της ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας είναι ευρύτατα διαδεδομένη με τους χρήστες της να ξεπερνούν κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια αυτούς που την έχουν μητρική τους γλώσσα.

Κάποιος που ξέρει Αγγλικά μπορεί να μάθει εύκολα άλλες γλώσσες;


Μαθαίνοντας σωστά Αγγλικά μπορείτε στη συνέχεια να μάθετε ευκολότερα Γερμανικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, και τις περισσότερες γλώσσες που ανήκουν στην οικογένεια των γερμανικών γλωσσών.

Έχω παρακολουθήσει στο παρελθόν Αγγλικά. Πως θα ξέρω σε ποιό επίπεδο πρέπει να ενταχθώ ;

Ο σπουδαστής κατατάσσεται στο ακριβές επίπεδο γνώσεων του μετά από ειδικό placement test που εξετάζει με λεπτομέρεια τις συνολικές γνώσεις του στη γλώσσα. Η κατάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποφύγει την ένταξή του σε λάθος επίπεδο.

Τι είναι το First Certificate in English (FCE);

Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς και η κατοχή του είναι πλέον απαραίτητη και επιτακτική στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.

Τί είναι το Certificate in Advanced English (CAE);

Το CAE είναι και αυτό πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων. Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε τομείς όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η δουλειά και οι κοινωνικές εκδηλώσεις.

Τί είναι το Certificate of Proficiency in English (CPE);

Το CPE είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Η απόκτηση του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας (επάρκεια) της αγγλικής γλώσσας.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις των FCE, CAE, CPE;

Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers τα οποία όμως έχουν διαφορετικό δείκτη δυσκολίας. Τα papers αυτά είναι τα εξής:
Paper 1: Reading Comprehension (Kατανόηση κειμένου)
Paper 2: Writing (Έκθεση)
Paper 3: Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)
Paper 4: Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
Paper 5: Interview (Συνέντευξη)

Τί γίνεται αν την ημέρα που πρέπει να δώσω προφορικά έχω κάποιο κώλυμα;

Σε αυτό το θέμα υπάρχει κάποια ευελιξία και μπορεί να μετατεθεί η ημερομηνία κατόπιν συνεννοήσεως των φροντιστηρίων μας  με το Βρετανικό Συμβούλιο.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις;

Και οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις  γίνονται σε μεγάλα ξενοδοχεία  ή σε σχολεία (δημοτικά ή γυμνάσια).

Παίζει ρόλο η ηλικία του υποψηφίου για τις εξετάσεις;

Όχι. Τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών του Πανεπιστημίου του Cambridge έδειξαν ότι η ηλικία αυτή καθαυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας επιτυχίας.

Τι είναι το IELTS;

Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά προγράμματα σε περισσότερα από 1.200 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Ακόμα πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων για εργασία στο εξωτερικό όπου η επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Το IELTS διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανεπιστήμιο του Cambridge και η διάρκεια του περιορίζεται στα 2 χρόνια για τα πανεπιστήμια. Το IELTS άναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και δεν έχει διάρκεια ισχύς.

Πόσο χρονών πρέπει να είσαι για να συμμετάσχεις στις εξετάσεις ΙELTS;

To IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο Academic Module ή στο General Training Module, ανάλογα με το μελλοντικό πρόγραμμα τους. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές του IELTS Test.

Ποιές είναι οι εκδοχές του IELTS;

Υπάρχουν 2 διαφορετικές εκδοχές του IELTS ανάλογα με το λόγο της μελλοντικής χρήσης του. Το Academic και το General Training Module. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης κρατάει περίπου 3 ώρες.
Το Academic Training Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή σχολές ανώτερης εκπαίδευσης.
Το General Training Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις για το IELTS;

Το IELTS διενεργείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (στο Βρετανικό Συμβούλιο) σχεδόν κάθε εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κάθε εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να εξεταστεί μόνο μία φορά κάθε μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 5 εβδομάδες πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του IELTS;

To IELTS αποτελείται από 4 μέρη:
Listening Comprehension ( 30’)
Reading Comprehension (60’)
Writing (2 parts, 60’)
Speaking (3 parts, 11-14’)

Με τι βαθμολογία επιτυγχάνω στις εξετάσεις του IELTS;

Η συνολική κλίμακα βαθμολογίας είναι από 1-9. Κάθε ίδρυμα καθορίζει το score που θεωρεί κατάλληλο. Εντούτοις, σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι score (4,5-5,5) →  Β2   score (6-7) →  Γ1    score (7,5+) → Γ2.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του IELTS;

Τα αποτελέσματα βγαίνουν (2) εβδομάδες μετά τις εξετάσεις. Μπορούν να αποσταλούν απευθείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ενδιαφερομένου μέχρι 4 στον αριθμό.

Ποιά είναι η βάση για την εισαγωγή στα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Δεν υπάρχει καθορισμένο pass mark. Κάθε ίδρυμα καθορίζει το score που θεωρεί κατάλληλο. Εντούτοις, σαν γενικός κανόνας, score κάτω από Band 5, σε οποιοδήποτε skill, θεωρείται πολύ χαμηλό για ακαδημαϊκές σπουδές. Score πάνω από Band 6 εκλαμβάνεται επαρκές ως καλό. Γενική επίδοση με Band score 5 ή 6 είναι οριακή και μπορεί να μην γίνεται δεκτή σε πολλά πανεπιστήμια.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ);

Είναι το πρώτο πτυχίο που απονέμει το ελληνικό κράτος. Το Ε.Π.Π.Ε. δηλαδή το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων στοχεύει με το ΚΠΓ στην πιστοποίηση της γλωσσικής γνώσης. Το Ε.Π.Π.Ε. προσδιορίζει 6 επίπεδα γνώσης υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Α1: επίπεδο στοιχειώδους γνώσης
Α2: επίπεδο βασικής γνώσης
Β1: επίπεδο μέτριας γνώσης
Β2: επίπεδο καλής γνώσης
Γ1: επίπεδο πολύ καλής γνώσης
Γ2: επίπεδο άριστης γνώσης. Το Κ.Π.Γ. αφορά μέχρι τώρα τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Τούρκικα.

Στις εξετάσεις υπάρχει η εξέταση διαβαθμισμένο Β1 – Β2 ή Γ1 –Γ2 και πέρνεις το αντίστοιχο επίπεδο που έχεις ανάλογα με την αποδόση σου.

Το Κ.Π.Γ. αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ;

Ασφαλώς. Το επίπεδο Β2 είναι ισότιμο του First Certificate (FCE). Το επίπεδο Γ1 είναι ισότιμο του Advanced (CAE). Το επίπεδο Γ2 είναι ισότιμο του Proficiency. Οι αντίστοιχες ισοτιμίες ισχύουν και για τα πτυχία των άλλων γλωσσών.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;

Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;

Γίνονται στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;

Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις TOEIC;

Μία φορά την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

Τί συμπεριλαμβάνουν οι εξετάσεις;

Το TOEIC περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και χωρίζεται σε 2 μέρη:

Listening Comprehension (100 ερωτήσεις)
Διάρκεια : 45 λεπτά
Βαθμός : 5-495
Reading comprehension (100 ερωτήσεις)
Διάρκεια : 75 λεπτά
Βαθμός : 5-495

Οι βαθμολογίες αντιστοιχούν σε:

Μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 405-500 (Β1)
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 505-780 (Β2)
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 785-900 (Γ1)
‘Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 905 και άνω (Γ2)

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει επιλεγεί ως ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα διεξαγωγής του τεστ.
Όσον αφορά το TOEIC στον ΑΣΕΠ αναγνωρίζεται μέχρι το επίπεδο του Advanced. Δηλαδή αν ένας υποψήφιος έχει πτυχίο TOEIC σε επίπεδο C2, θα πάρει τα μόρια, που αντιστοιχούν στο επίπεδο C1.

Τι είναι το TOEFL;

Το TOEFL είναι μία ειδική εξέταση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ΒΑ ή ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια, κολέγια, ινστιτούτα και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εξέταση γίνεται μέσω Η/Υ, διαρκεί 3h 30’-4 ώρες και πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Δεν αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του TOEFL;

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία ανά ενότητα και συνολική βαθμολογία. Πιο συγκεκριμένα:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading comprehension) 0-30 → Διάρκεια 60-100’
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening comprehension) 0-30 → Διάρκεια 60-90’
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 0-30 → Διάρκεια 20’
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 0-30 → Διάρκεια 50’
Συνολική βαθμολογία 0-120

Πως λαμβάνω μέρος στις εξετάσεις του TOEFL;

Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Το ίδιο ισχύει και για τις ημερομηνίες των εξετάσεων οι οποίες ανακοινώνονται μέσω της ETS, του επίσημου φορέα διοργάνωσης του TOEFL στην ιστοσελίδα www.ets.org.

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το TOEFL;

Συνήθως το σκορ που ζητάνε τα περισσότερα Παν/μια είναι 213/300 , κάποια, όμως, ζητάνε 230 και άνω.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του TOEFL;

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (15) ημέρες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων και τα επικοινωνούμε άμεσα στους σπουδαστές μας.

Πόσο διαρκεί η πιστοποίηση του TOEFL;

Η πιστοποίηση ισχύει για 2 χρόνια.

Τι είναι το GMAT;

Το GMAT είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δεν αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ. Το σκορ ισχύει για 5 χρόνια.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του GMAT;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 4 μέρη εκ των οποίων η έκθεση (ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT) είναι προαιρετική. Τα μέρη του GMAT είναι:
1) ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT → 1 έκθεση (Argument essay) σε 30’ σε υπολογιστή.
2) INTEGRATED REASONING SECTION→ 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 30’.Το μέρος αυτό περιλαμβάνει γραφική ερμηνεία (Graphics Interpretation), ανάλυση πινάκων (Table Analysis), two-part anaysis, multi-source reasoning.
3)Το QUANTITATIVE SECTION→ 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 75’. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων (Problem solving), επάρκεια δεδομένων (Data sufficiency).
4) Το VERBAL SECTION→ 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 75’. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου (Reading Comprehension), ασκήσεις λογικής (Critical Reasoning) και διόρθωση λαθών (Sentence Correction).

Πως γίνεται η εγγραφή στις εξετάσεις του GMAT;

Η εγγραφή για τις εξετάσεις και οι ημερομηνίες αυτών αναρτώνται στο επίσημο site του GMAT στο www.mba.com.

Πόσο διαρκεί η εξέταση του GMAT;

Συνολικά η διάρκεια εξέτασης είναι 3,5 ώρες και με τα επιμέρους διαλλείματα φτάνει τις 4 ώρες.

Ποια είναι η ροή της εξέτασης GMAT;

H δυσκολία των ερωτήσεων πηγαίνει αναλογικά με τις δοθείσες απαντήσεις. Το τεστ αρχίζει με μια ερώτηση, που είναι μέτριας δυσκολίας και ανάλογα με το αν η απάντηση είναι σωστή ή όχι, η επόμενη ερώτηση είναι πιο δύσκολη ή πιο εύκολη αντίστοιχα. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να διορθώσει κάποια απάντησή του, καθώς οι ερωτήσεις επιλέγονται διαδοχικά από τον υπολογιστή.

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το GMAT;

Η συνολική βαθμολόγηση του GMAT κυμαίνεται από 200-800. Το κομμάτι της έκθεσης βαθμολογείται από 0-6. Το κομμάτι του verbal & quantitative section από 0-60 ενώ το κομμάτι του integrated section από 1-8.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GMAT;

Ανεπίσημα τα αποτελέσματα μπορούν να τα πάρουν οι υποψήφιοι αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται στους υποψήφιους μέσω email (20) ημέρες μετά την ημέρα της εξέτασης. Ακόμα αποστέλλονται απευθείας και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ενδιαφερομένου μέχρι 5 στον αριθμό, εφόσον έχει ζητηθεί από τον υποψήφιο.

Τι είναι το GRE;

Το GRE είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις δίνονται είτε σε Η/Υ είτε χειρόγραφα. Δεν αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του GRE;

Υπάρχουν 2 είδη τεστ GRE, το γενικό (general) και το ειδικό (subject).
Το γενικό τεστ περιλαμβάνει 3 μέρη:
1) το ANALYTICAL WRITING (One section with two tasks, 30’ per task).
2) το VERBAL REASONING ( Two sections, 25 questions per section, 35’per section).
3) το QUANTITATIVE REASONING (Two sections, 25 questions per section, 40’ per section).
Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό τεστ του GRE μπορούν να εξεταστούν σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
1) Biochemistry, Cell and Molecular Biology
2) Biology
3) Chemistry
4) Computer Science
5) Literature in English
6) Mathematics
7) Physics
8) Psychology

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο μόνο για το GRE Subject Test.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις GRE;

Εξετάσεις για το GRE γίνονται καθημερινά κάθε Δευτέρα-Παρασκευή, αλλά και κάθε δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GRE;

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων σε Η/Υ βγαίνουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. Τα επίσημα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου και της έκθεσης αποστέλλονται σε (10-15) ημέρες μετά την ημέρα της εξέτασης. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα σε χαρτί βγαίνουν σε (6) εβδομάδες. Το σκορ ισχύει για 5 χρόνια.

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το GRE;

Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 200-800 για το verbal & quantitative reasoning ενώ για το analytical writing είναι από 0-6. Το κάθε πανεπιστήμιο ορίζει το δικό του σκορ ως προαπαιτούμενο.

Tί είναι τα πτυχία BEC;

Τα πιστοποιητικά Cambridge Esol Business English Certificates (BEC) είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και δίνονται από το πανεπιστήμιο του Cambridge. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε περιβάλλον εργασίας. Επίσης αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Τι περιλαμβάνουν τα πτυχία BEC;

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής:

a) BEC PRELIMINARY Reading and Writing (1h 30’)→50%
Listening (40’)→25%
Speaking (12’) →25%

b) BEC VANTAGE Reading (60’) → 25%
Writing (45’) → 25% Listening (40’) →25%
Speaking (14’) →25%


c) BEC HIGHER Reading (60’) →25%
Writing (1h 10’) →25%
Listening (40’)→ 25%
Speaking (16’)→ 25%

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στα πτυχία BEC;

Τα BEC διαρθρώνονται σε 3 επίπεδα:
a) BEC PRELIMINARY, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο Β1,
b) BEC VANTAGE, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο Β2,
c) BEC HIGHER, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο C1.

Κάθε πότε διεξάγονται εξετάσεις για τα πτυχία BEC;

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανακοινώνονται από το επίσημο site του Βρετανικού Συμβουλίου (www.britishcouncil.gr).

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης BEC;

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε 4-6 εβδομάδες από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης του BEC;

Το κόστος εξέτασης για το BEC Preliminary το 2012 ανέρχεται στα €120. Για το BEC Vantage στα €181 και τέλος για το BEC Higher στα €195.

Ποιά είναι τα πτυχία Michigan;

Είναι το BASIC COMPETENCY IN ENGLISH (BCCE), το CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE), το ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) και το CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE).

Tα πτυχία Michigan αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ;

Αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και μάλιστα, αν κάποιος είναι κάτοχος του CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE), το Ελληνικό Δημόσιο του δίνει την επάρκεια και το δικαίωμα να εξασκήσει τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία Michigan;

Τα πτυχία BCCE, ECCE, ALCE και ECPE δίνονται δύο φορές το χρόνο, το Νοέμβριο/Δεκέμβριο και Μάιο/Ιούνιο.

Τι σκορ πρέπει να έχει κανείς για να περάσει πτυχία Michigan;

Στα ECCE και ALCE πρέπει κάποιος να έχει πετύχει πάνω από 65% στο κάθε μέρος της εξέτασης. Εάν, όμως, κάποιος σε ένα από αυτά αποτύχει (έχει , δηλαδή, 60% ), τότε και πάλι περνάει τις εξετάσεις. Στο ECPE θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει την κάθε ενότητα (έκθεση, προφορικά, GCVR, κατανόηση προφορικού λόγου) με πάνω από 67%.

Τι είναι τα πτυχία EDEXCEL;

Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Παν/μιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται με τη βοήθεια του Palso.

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στα πτυχία EDEXCEL;

Υπάρχουν 5 εκ των οποίων τα 4 αναγνωρίζονται και από τον ΑΣΕΠ.

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία EDEXCEL;

Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

Τι είναι το BULATS;

ΤΟ BULATS είναι ένα πτυχίο που έχει δημιουργηθεί από την συνεργασία τεσσάρων μεγάλων διεθνών εξεταστικών οργανισμών, του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα Αγγλικά. της Alliance Fransaise για τα Γαλλικά, του Ινστιτούτου Goethe για τα Γερμανικά και του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα για τα Ισπανικά. Αποτελεί ένα γρήγορο και οικονομικό τρόπο πιστοποίησης της γλώσσας σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης και εξετάζει όλες τις δεξιότητες, κατανόηση κειμένου(Reading Comprehension) και προφορικού λόγου (Listening Comprehension), παραγωγή προφορικού (Speaking) και γραπτού λόγου (Writing).

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση για την πιστοποίηση BULATS;

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. Η αυτόματη λήψη της βαθμολογίας με το πέρας της εξέτασης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους εξεταζόμενους που χρειάζονται άμεσα ένα έγκυρο πιστοποιητικό.

Υπάρχει αναγνώριση του BULATS;

Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και αποτελεί μια επιπλέον επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL. Όσον αφορά την διάρκεια ισχύος του BULATS για το ελληνικό δημόσιο ή χρήση του για τον ΑΣΕΠ ισχύει εφόρου ζωής.

Με ποιο τρόπο εξετάζομαι στο BULATS και πόση η διάρκεια εξέτασης;

Η εξέταση διατίθεται σε γραπτή, computer based και online μορφή. Το τεστ μπορεί να διαρκέσει έως και 90 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο του υποψηφίου.

Ποια είναι η λειτουργία του BULATS;

Αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα (Α1 έως Γ2). Πιο συγκεκριμένα:
Β1 (Μέτρια Γνώση) →40-59 βαθμοί
Β2 (Καλή Γνώση) → 60-74 βαθμοί
Γ1 (Πολύ καλή γνώση) → 75-89 βαθμοί
Γ2 (Άριστη Γνώση) → 90-100 βαθμοί

Τί είναι το TOEIC;

Το TOEIC είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τεστ, που αξιολογεί το επίπεδο γνώσεων της αγγλικής γλώσσας. Απονέμεται στην Ελλάδα από τον επίσημο φορέα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί το μοναδικό εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα. Υπάρχει ένα τεστ για όλους τους υποψηφίους και η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση την επίδοσή τους. Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν πτυχίο, ανάλογα με το σκορ, που συγκεντρώνουν.

Σε ποιους απευθύνεται το TOEIC;

Το TOEIC απευθύνεται σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς επίσης και σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν άμεσα το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας. Επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί σε περισσότερες από 90 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC για την πρόσληψη προσωπικού τους. Επίσης το TOEIC αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Κάθε πότε διενεργούνται οι εξετάσεις του TOEIC;

Οι εξετάσεις TOEIC διενεργούνται μια φορά την εβδομάδα. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να εξεταστεί μία φορά το μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας μια αίτησή ηλεκτρονικά μέσω του σχολείου μας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Σε ποια μέρη χωρίζεται το TOEIC;

Χωρίζεται σε 2 μέρη:

Listening Comprehension (100 ερωτήσεις). Διάρκεια : 45’
10→ Φωτογραφίες
30→ Ερωτήσεις- Απαντήσεις
30→ Διάλογοι
30→ Σύντομες ομιλίες

Reading comprehension (100 ερωτήσεις). Διάρκεια : 75’
40→ Ελλιπείς προτάσεις
12→ Συμπλήρωση κενών
48→ Κατανόηση κειμένων

Με τι βαθμολογία επιτυγχάνω στις εξετάσεις του TOEIC;

Ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος κρίνεται σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη η γνώση του.
Οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
Μέτρια γνώση: 405-500 (Β1)
Καλή γνώση: 505-780 (Β2)
Πολύ καλή γνώση: 785-900 (Γ1)
Άριστη γνώση: 905 και άνω (Γ2)

Πότε θα μάθω τα αποτελέσματα του TOEIC;

Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός μίας εβδομάδας (5) εργάσιμες από την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά ΤOEIC αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο σχολείο μας και ανακοινώνονται στους σπουδαστές μας άμεσα.

Πόσο διαρκεί το TOEIC;

Το TOEIC διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.