Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές – ενήλικες

shutterstock_123244192Τατμήματα Γαλλικών, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη, απευθύνονται σε  φοιτητές και ενήλικες και έχουν εντατικό ρυθμό. Οι σπουδαστές μας μπορούν να αποκτήσουν σε δύο οκτάμηνα το πτυχίο Β2 του Γαλλικού Ινστιτούτου ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Και τα δύο αυτά πτυχία πιστοποιούν την καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας.

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο μπορούν σε 1,5 με 2 οκτάμηνα να αποκτήσουν το πτυχίο C2 Γαλλικού Ινστιτούτου το οποίο πιστοποιεί την άριστη γνώση της γλώσσας, αντίστοιχο του Proficiency των Αγγλικών και δίνει επάρκεια προσόντων για την διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που απαιτείται για κάθε επίπεδο.

Τάξη Πτυχίο Διάρκεια
FRAD 1 8 μήνες
FRAD 2 B2 – KRATIKO 8 μήνες
FRAD 3 C1 8 μήνες
FRAD 4 C2 4-8 μήνες

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη προσφέρουμε κορυφαία ποιότητα σπουδών σε ανταγωνιστικές τιμές και σας προετοιμάζουμε αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Τα ολιγάριθμα τμήματα εξασφαλίζουν εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθητών  και οι έμπειροι καθηγητές  σας οδηγούν με επιτυχία στη λήψη του διπλώματος!

shutterstock_107232053

 

Πρόγραμμα σπουδών για Μαθητές

Ταμαθητικά τμήματα Γαλλικών διαρκούν 5 σχολικά έτη για να λάβει μέρος ο μαθητής στις εξετάσεις Β2 του Γαλλικού Ινστιτούτου που πιστοποιούν την καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας που αντιστοιχεί στο γνωστό σε όλους μας Lower των Αγγλικών. Οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο μπορούν σε άλλα δύο σχολικά έτη να αποκτήσουν το πτυχίο C2 Γαλλικού Ινστιτούτου το οποίο πιστοποιεί την άριστη γνώση της γλώσσας, αντίστοιχο του Proficiency των Αγγλικών και δίνει επάρκεια προσόντων για την διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.

Τάξη Πτυχίο Διάρκεια
FR 1 8 μήνες
FR 2 Α1 8 μήνες
FR 3 Α2 8 μήνες
FR 4 Β1 8 μήνες
FR 5 Β2 8 μήνες
FR 6 C1 8 μήνες
FR 7 C2 8 μήνες