Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να μάθω Γερμανικά;
Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι της Ευρώπης ως μητρική, καθώς ομιλούνται στη Γερμανία, στην Αυστρία, στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελβετίας καθώς και στο Λουξεμβούργο. Πολλοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν στη Γερμανία για σπουδές, καθώς το επίπεδο των πανεπιστημίων είναι υψηλό. Επίσης στον εργασιακό χώρο αυξάνονται ολοένα οι θέσεις, κυρίως στον τομέα τουρισμού αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες εκτός από τα Αγγλικά θεωρούνται προσόν και τα Γερμανικά. Οι συνεχείς μεταβολές σε κοινωνικό, πολιτικό, και οικονομικό επίπεδο σε μια καινούρια Ευρώπη την ανεβάζουν στη δεύτερη προτίμηση μετά την Αγγλική.
Τα Γερμανικά είναι δύσκολα! Μύθος ή πραγματικότητα?
Η αντίληψη που επικρατεί και χαρακτηρίζει τα Γερμανικά ως δύσκολη γλώσσα είναι εντελώς εσφαλμένη. Αποθαρρύνονται έτσι πολλοί άνθρωποι από την εκμάθηση μιας γλώσσας που αποτελεί διαβατήριο για σπουδές αρίστου επιπέδου σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, και ανοίγει την πόρτα σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η γερμανική γλώσσα έχει παρόμοια δομή με την ελληνική και μια σύγκριση των γραμματικών των δύο γλωσσών αποδεικνύει ότι δομούνται και αναπτύσσονται με την ίδια περίπου λογική. Για παράδειγμα υπάρχουν άρθρα, διαφορετικά γένη και οι ίδιες ακριβώς πτώσεις στην κλίση ουσιαστικών και επιθέτων. Υπάρχουν δε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις ελληνικές και γερμανικές λέξεις!
Επιπλέον, η γερμανική είναι μια γλώσσα που δομείται με βάση αυστηρούς κανόνες με ελάχιστες εξαιρέσεις, γεγονός που καθιστά εύκολη την εκμάθησή της, υπό την προϋπόθεση της σωστής διδασκαλίας και της συστηματικής μελέτης. Ένας άλλος παράγοντας που θα σας βοηθήσει στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας είναι η κοινή προέλευση των Γερμανικών και των Αγγλικών!

Ποια πτυχία υπάρχουν για την γερμανική γλώσσα;
Υπάρχουν δύο φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Γερμανικής Γλώσσας: Το Ινστιτούτο GOETHE, και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος (σε επίπεδα Β1 και Γ2).

 

Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενηλίκους.
Χαρακτηρίζει τον χρήστη της γερμανικής γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Με την επιτυχία τους στην εξέταση οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
 • να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
 • να εκφρασθούν απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 • να διηγηθούν εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψουν όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσουν σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις είστε για παράδειγμα σε θέση:

 • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείτε απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές (π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές).
 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, τόσο σύντομων (όπως για παράδειγμα αγγελίες) όσο και εκτενέστερων, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις.
 • να δομείτε και να διατυπώνετε με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνετε κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη.
 • να παρουσιάζετε προφορικά γενικά θέματα και θέματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο.
 • να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία, να παίρνετε θέση και να παρουσιάζετε τις απόψεις σας.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:

 • να κατανοείτε εκτενή ραδιοφωνικά κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές και διαλέξεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα,
 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, μεταξύ των άλλων και εκτενών, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις,
 • να γράφετε εκθέσεις για σύνθετα θέματα, αναπτύσσοντας τις απόψεις σας με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αναγνώστη,
 • να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνετε τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις σας με ακρίβεια και να παρουσιάζετε εκτενώς τα δικά σας πορίσματα.

Από τις 01.01.2012 το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο – C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις είστε σε θέση:

 • να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά.
 • να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.
 • να εκφράζεστε αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμα και σε σύνθετα θέματα.
Πόσα χρόνια μαθημάτων χρειάζονται για κάθε πτυχίο;
Σε εντατικά τμήματα ενηλίκων χρειάζονται δύο χρόνια μέχρι το B1 και άλλον ένα χρόνο μέχρι το B2. Για τα πτυχία C1 και C2 χρειάζεται από ένας επιπλέον χρόνος για το καθένα.
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις για το κάθε πτυχίο;
Οι εξετάσεις για το B1 και το B2 διεξάγονται 3 φορές τον χρόνο (Μάιο,Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο). Οι εξετάσεις για τα πτυχία C1 και C2 διεξάγονται για 2 φορές τον χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο). Οι επιτυχείς εξετάσεις σε αυτό το επίπεδο οδηγούν στο πτυχίο που εξασφαλίζει την άδεια διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας.Τα γραπτά αποστέλλονται για διόρθωση στο Ινστιτούτο Goethe Μονάχου από όπου αποστέλλονται και τα πτυχία.
Ποιο επίπεδο γνώσεων είναι απαραίτητο για σπουδές στη Γερμανία;
Σε ορισμένα πανεπιστήμια απαιτείται το B2 και σε άλλα το C1 για την εγγραφή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να λάβουν μέρος σε ειδικές γλωσσικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Τις εξετάσεις αυτές τις διοργανώvει το ίδιο το πανεπιστήμιο.
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση B1(μέτρια γνώση);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση B2(καλή γνώση);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.
Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Γερμανικά;
Σε δύο βασικά επίπεδα Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 Ή Β2) και Γ.
Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.
Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται είτε στο φροντιστήριό σας είτε στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.
Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.
Υπάρχουν ειδικά τμήματα ορολογίας στα Γερμανικά;
Ναι. Λειτουργούν τμήματα μετάφρασης, προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Παν/μίου και του Ιονίου Παν/μίου, καθώς και προετοιμασίας για τις εξετάσεις για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (π.χ. Νομική Σχολή, τμήμα Φιλοσοφίας, κ.α).