Πτυχία

Η ισπανική είναι η μοναδική γλώσσα που αποτελεί την επίσημη γλώσσα 21 χωρών σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι είναι γλώσσα τόσων διαφορετικών χωρών την κάνει πολύ ενδιαφέρουσα διότι εκφράζει την κουλτούρα διαφορετικών λαών.

Τα τελευταία χρόνια η εκμάθησή της παρουσιάζει ιδιαίτερη ζήτηση στην χώρα μας.  Η γοητεία που ασκούν οι κουλτούρες των λαών της Λατινικής Αμερικής κάνει τους τουριστικούς επισκέπτες αλλά και πολλούς φοιτητές να μαθαίνουν την ισπανική γλώσσα. Η γνώση των Ισπανικών είναι ένα δυνατό «χαρτί» για εργασία στην Ελλάδα ή σε Ισπανόφωνη χώρα και για σπουδές ή Erasmus στην Ισπανία.
Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στην ισπανική γλώσσα από διάφορους φορείς καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των Γλωσσών. Αυτά χωρίζονται σε τρία επίπεδα: αρχικό επίπεδο – βασικές γνώσεις Ισπανικών, μεσαίο επίπεδο – καθημερινή ζωή και υψηλό επίπεδο – εμβάθυνση στα Ισπανικά.

 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς  Ινστιτούτο Cervantes (για ενήλικες)  Ινστιτούτο Cervantes (για παιδιά)  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*
C2 DELE C2 (Superior) Γ2
 C1 DELE C1 Γ1
 Β2 DELE B2 (Intermedio) Β2
 Β1 DELE B1 (Inicial) Diploma Escolar B1 B1
 Α2 DELE A2
 Α1  DELE A1

Τα πτυχία που μπορεί κάποιος να αποκτήσει στο σχολείο μας είναι:

Δείτε όλα τα πτυχία του Ινστιτούτου Cervantes που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Η συγκεκριμένη εξέταση είναι ιδανική για εκείνους που μπορούν να επικοινωνήσουν σε καθημερινές καταστάσεις και να εκφράζουν ανάγκες και επιθυμίες τους. Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (όμως καλοί μαθητές του επιπέδου Α2 θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν επίσης).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού κειμένου 40′ λεπτά
2 Γραπτή έκφραση – Σύνταξη απλών και σύντομων κειμένων πρακτικού χαρακτήρα 50′ λεπτά
3 Ακουστική Κατανόηση 30′ λεπτά
4 Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου 40′ λεπτά
5 Συνομιλία 10 – 15′ λεπτά

 

Ο κάτοχος αυτού του πτυχίου μπορεί να επικοινωνήσει με ευχέρεια σε καθημερινές καταστάσεις που δεν απαιτούν εξειδικευμένο λεξιλόγιο και τρόπους έκφρασης. Όποιος έχει αυτό το δίπλωμα μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για το τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα. Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού κειμένου & Γραπτή έκφραση- Σύνταξη ενός προσωπικού γράμματος και μιας έκθεσης. Κάθε μια από τις εκθέσεις θα πρέπει να έχει έκταση μεταξύ 150 και 200 λέξεων. 2 ώρες
2 Ακουστική Κατανόηση- Ο υποψήφιος απαντά σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα (ηχογραφημένα). Οι ηχογραφήσεις συνίστανται σε ανακοινώσεις, ειδήσεις, συζητήσεις ή συνεντεύξεις. 30′ λεπτά
3 Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου 1 ώρα
4 Συνομιλία 10 – 15′ λεπτά

 

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί αρκετά εξειδικευμένες γνώσεις τόσο των μορφοσυντακτικών δομών της ισπανικής όσο και γνώση στοιχείων του ισπανόφωνου πολιτισμού. Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού κειμένου & Γραπτή έκφραση Σύνταξη ενός γράμματος που θα απευθύνεται σε χώρους μη ιδιωτικούς καθώς και μιας έκθεσης. Κάθε μία από τις εκθέσεις θα πρέπει να έχει έκταση 150 – 200 λέξεις. 2 ώρες
2 Ακουστική Κατανόηση – Ο υποψήφιος απαντά σε 16 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα (ηχογραφημένα). Οι ηχογραφήσεις συνίστανται σε συζητήσεις, σχόλια ή εκθέσεις που μεταδίδονται από κάποιο μέσο επικοινωνίας. 45′ λεπτά
3 Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου 1 ώρα
4 Συνομιλία 10 – 15′ λεπτά

Εξεταστικά κέντρα    Εκτός από την Αθήνα (Ινστιτούτο Cervantes και Φιλοσοφική Σχολή) και τη Θεσσαλονίκη (Συνεδριακό Κέντρο Ι.Βελλίδη), εξεταστικά κέντρα υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας: •          Ηράκλειο Κρήτης •          Λάρισα •          Καλαμάτα •          Ιωάννινα •          Ρόδος •          Αλεξανδρούπολη •          Ξάνθη •          Χίος •          Κέρκυρα   Ημερομηνίες εγγραφών Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι κάθε Νοέμβρη και κάθε Μάη. Οι προθεσμίες για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου είναι όλο το Σεπτέμβρη και μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη, ενώ για τις εξετάσεις του Μαΐου όλο το Μάρτη μέχρι και τις αρχές του Απρίλη.

Δείτε όλα τα πτυχία του ΚΠΓ που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο), στηριζόμενες στον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΚΠΓ θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ισπανικής γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων της γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα  επίπεδα : 1.    Επίπεδο Α1  «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας» 2.    Επίπεδο Α2  «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας» 3.    Επίπεδο Β1  «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας» 4.    Επίπεδο Β2  «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας» 5.    Επίπεδο Γ1  «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας» 6.    Επίπεδο Γ2   «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας» Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ όπως επίσης και η εξέταση για τα επίπεδα Β1/Β2 και Γ1/Γ2.