Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να μάθω Iσπανικά;
Πέρα από τη δυνατότητα επικοινωνίας με μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού (380 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν Ισπανικά σε όλο τον κόσμο), οι συνεργασίες της χώρας μας στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα με εταιρείες που προέρχονται από τις ισπανόφωνες χώρες ολοένα και διευρύνονται και ως εκ τούτου η γνώση της γλώσσας αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Ισπανικά είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης η δεύτερη επίσημη γλώσσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Διαθέτει πλούσια λογοτεχνική και μουσική παράδοση γεγονός που την καθιστά πιο προσιτή στους νέους.
Είναι εύκολο να μάθει κανείς Ισπανικά;
Τα Ισπανικά βασίζονται στο λατινικό αλφάβητο. Συνεπώς η εκμάθησή τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εάν ο σπουδαστής γνωρίζει καλά ακόμα μία λατινογενούς προέλευσης γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κ.ά.). Άλλωστε η Ισπανική είναι μια γλώσσα που μπορούν να μάθουν εύκολα οι Έλληνες διότι, τόσο η προφορά όσο και η γραμματική τους, είναι κοντά στην ελληνική γλώσσα. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης του προφορικού λόγου, γρήγορα και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (οπτικοακουστικά μέσα όπως video, CD, ταινίες κ.ά.).
Ποια πτυχία υπάρχουν στα Ισπανικά;
Υπάρχουν τρία διπλώματα των οποίων οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και αναγνωρίζονται από το Ισπανικό κράτος:

  1. Certificado Inicial (CIE)
  2. Diploma Intermedio (DIE)
  3. Diploma Superior (DSE)
Πόσο χρόνο χρειάζομαι για την απόκτηση των διπλωμάτων αυτών;
To Certificado Inicial (CIE) αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 και είναι παρόμοιο με το πτυχίο ΡΕΤ του Cambridge. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τη βασική δομή της ισπανικής γλώσσας και να μπορεί να αντεπεξέλθει σε βασικές επικοινωνιακές ανάγκες. Απαιτείται φοίτηση τουλάχιστον ενός οκταμήνου. Το Diploma Intermedio (DIE) αντιστοιχεί στο επίπεδο 3 και είναι παρόμοιο με το First Certificate του Cambridge. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πολύ καλά την ισπανική γραμματική και να μπορεί να συζητήσει με σχετική ευκολία με native speakers. Απαιτείται φοίτηση τουλάχιστον δυο οκταμήνων.Το Diploma Superior (DSE) αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 και είναι παρόμοιο με το Certificate of Proficiency in English. Ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει τέλεια τη δομή της γλώσσας , να εκφράζει την γνώμη του σε εξειδικευμένα θέματα και να μπορεί να συμμετάσχει σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με native speakers. Απαιτείται φοίτηση τουλάχιστον τριών οκταμήνων.
Υπάρχει τρόπος να συντομεύσω το χρόνο εκμάθησης των Ισπανικών;
Μικρότερο χρονικό διάστημα από το προαναφερόμενο δε συστήνεται καθώς χρειάζεται χρόνος για την αφομοίωση, όμως εάν κάποιος επιθυμεί να φτάσει στο πτυχίο BASICO μπορεί να το επιτύχει αυτό κάνοντας συνδυασμό χειμερινού και καλοκαιρινού, δηλαδή σε ενάμιση χρόνο.
Τι χρησιμότητα έχουν οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας;
Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας είναι οι μόνοι επίσημοι πιστοποιημένοι τίτλοι της ισπανικής ως ξένης γλώσσας, αναγνωρισμένοι διεθνώς από ιδιωτικές εταιρίες, εμπορικά επιμελητήρια, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.
Οι Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας πιστοποιούν την επαρκή γνώση της γλώσσας για οποιαδήποτε επαγγελματική ή ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην Ισπανία. Τα παραπάνω διπλώματα απαλλάσσουν, κατά περίπτωση τους κατόχους τους, εάν αυτοί είναι υπήκοοι χωρών της Ε.Ε., να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη εξέταση πιστοποίησης της Ισπανικής Γλώσσας έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση του κράτους.
Είναι απαραίτητο να έχω το δίπλωμα του πρώτου επιπέδου (Nivel Inicial) για να πάρω μέρος στις εξετάσεις του δεύτερου (Nivel Intermedio);
Όχι. Οι εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικών Τίτλων Σπουδών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ελεύθερα το επίπεδο στο οποίο θέλουν να διαγωνιστούν. Ωστόσο λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εξετάσεων όλων των επιπέδων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε πάνω από μία.
Πού πρέπει να εγγραφώ και πού πραγματοποιούνται οι εξετάσεις;
Οι εγγραφές συμμετοχής στις εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικών Σπουδών γίνονται από τα φροντιστήρια μας και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε χώρους που ορίζει κάθε χρονιά το Ινστιτούτο Cervantes (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κα).
Πώς αξιολογούνται οι εξετάσεις;
Για την αξιολόγηση των εξετάσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μηχανισμοί:
1. Αυτόματη αξιολόγηση στις ενότητες: Κατανόηση Κειμένου, Ακουστική Κατανόηση καιΓραμματική-Λεξιλόγιο.
2. Αξιολόγηση των Προφορικών στο Εξεταστικό Κέντρο όπου διεξάγεται η εξέταση. Αξιολόγηση της Έκθεσης από εξεταστική επιτροπή.
Ποιο σύστημα βαθμολογίας χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση
Η μέγιστη βαθμολογία είναι 100 βαθμοί. Οι διαφορετικές ενότητες της κάθε εξέτασης που οδηγούν σε πτυχίο αξιολογούνται ως εξής ( η μέγιστη βαθμολογία της κάθε ενότητας αναφέρεται μέσα στην παρένθεση):

 

INICIAL και INTERMEDIO
1. Ενότητα 1: Κατανόηση Κειμένου (20 βαθμοί) και Έκθεση (15 βαθμοί): 35 βαθμοί.
2. Ενότητα 2: Γραμματική-Λεξιλόγιο (20 βαθμοί): 20 βαθμοί.
3. Ενότητα 3: Ακουστική Ικανότητα (15 βαθμοί) και Προφορικά (30 βαθμοί): 45 βαθμοί.

 

SUPERIOR
4. Ενότητα 1: Κατανόηση Κειμένου (15 βαθμοί) και Έκθεση (20 βαθμοί): 35 βαθμοί.
5. Ενότητα 2: Γραμματική-Λεξιλόγιο (20 βαθμοί): 20 βαθμοί.
6. Ενότητα 3: Ακουστική Ικανότητα (15 βαθμοί) και Προφορικά (30 βαθμοί): 45 βαθμοί.

 

Για την απόκτηση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Τίτλου Σπουδών είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε το 70% ως ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε μία από τις προηγούμενες ενότητες. Δηλαδή: 24,5 βαθμούς για την Ενότητα 1, 14 βαθμούς για την Ενότητα 2 και 31,5 βαθμούς για την ενότητα 3. Εάν ο υποψήφιος δεν διαγωνισθεί με επιτυχία σε μία ή παραπάνω ενότητες είναι υποχρεωμένος να διαγωνισθεί σε όλες τις ενότητες εκ νέου.

Πότε κοινοποιούνται τα αποτελέσματα;
Το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα κοινοποιεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε 60 ημέρες στο διαδίκτυο.
Υπάρχει κάποια διαδικασία ένστασης σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων
Στο σχετικό έντυπο κοινοποίησης των αποτελεσμάτων υπάρχει η διεύθυνση του Ινστιτούτου Cervantes όπου μπορούν να αποστέλλονται με ορισμένη διορία οι ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα. Το Ινστιτούτο Cervantes θα επικοινωνήσει με τους υποψήφιους σχετικά με την οριστική επανεξέταση της ένστασης τους. Οι ενστάσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς και υπογεγραμμένες.
Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία αυτά;
Δίνονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο. Οι εξετάσεις για κάποια από τα πτυχία διεξάγονται μόνο στην Αθήνα.
Με κάποιο από τα πιστοποιητικά σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας μπορώ να διδάξω την Ισπανική ως ξένη γλώσσα;
Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών είναι επίσημοι τίτλοι που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Οι πιστοποιημένοι κύκλοι έχουν αόριστη ισχύ. Όσοι θέλουν να έχουν μία εξειδικευμένη εκπαίδευση ως καθηγητές Ε/LE μπορούν να πραγματοποιήσουν ετήσιο κύκλο σπουδών είτε στην έδρα του Ινστιτούτου Θερβάντες στη Μαδρίτη είτε σε ένα από τα κέντρα του. Το Ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του SUPERIOR να διδάξουν.
Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Ισπανικά;
Σε δύο βασικά επίπεδα Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 Ή Β2) και Γ(ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 Ή Γ2).
Ποιο πτυχίο μου εξασφαλίζει την απόκτηση επάρκειας στην ισπανική γλώσσα;
Με την απόκτηση του διπλώματος DELE C2 (Nivel Superior) ο σπουδαστής παίρνει την επάρκεια διδασκαλίας Ισπανικών από το Υπουργείο Παιδείας.