Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών Ιταλικών για φοιτητές – ενήλικες

shutterstock_120609037

Οι εμπορικές σχέσεις της Ιταλίας με την Ελλάδα αλλά τα Ιταλικά Πανεπιστήμια  (Ρώμη, Μπολόνια, Φλωρεντία κλπ) καθιστούν την γνώση των Ιταλικών ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάποιον.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη παρέχουν ταχύρυθμα τμήματα Ιταλικών, ειδικά διαμορφωμένα για τους φοιτητές και τους ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν την  γλώσσα εξυπηρετώντας τις επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές ανάγκες τους. Όσοι θέλουν να μείνουν στην Ιταλία για εργασία ή σπουδές ή Erasmus και δεν ξέρουν Ιταλικά, στα Kέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη ,σε λίγους μήνες θα έχουν κατακτήσει τη Βασική Γνώση Ιταλικών.

Ενδεικτικά, μετά το τέλος του πρώτου οκταμήνου οι σπουδαστές μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο CELI 2 που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 και πιστοποιεί την μέτρια γνώση της Ιταλικής γλώσσας σύμφωνα με το ΑΣΕΠ. Από το δεύτερο οκτάμηνο μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο CELI 3 το οποίο πιστοποιεί την καλή γνώση της γλώσσας όπως το Lower στα Αγγλικά. Το ανώτερο πτυχίο στα Ιταλικά είναι το CELI 5 το οποίο αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας και μπορεί να αποκτηθεί με επιπλέον 24μηνη φοίτηση.

Τα πτυχία που προσφέρονται σύμφωνα με το κάθε επίπεδο και τη διάρκεια φοίτησης είναι τα εξής:

ΤΑΞΗ  ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Elementare
A1 Celi Impatto ΚΠΓ Α1 / Α2 Plida A1 Livello di contatto (στοιχειώδης γνώση) 8 μήνες
A2 Celi 1 Plida A2 Livello di sopravvivenza (βασική γνώση)
Intermedio
B1 Celi 2 ΚΠΓ Β1 / Β2 Plida B1 Livello soglia (μέτρια γνώση) 8 μήνες
B2 Celi 3 Plida B2 Livello di progresso (καλή γνώση)
Avanzato
C1 Celi 4 Diploma ΚΠΓ Γ1 / Γ2 Plida C1 Livello di efficacia (πολύ καλή γνώση) 8 μήνες
C2 Celi 5 Plida C2 Livello di padronanza (άριστη γνώση) 8 μήνες

Κάθε χρόνο οι εκατοντάδες επιτυχόντες, σε απαιτητικά πτυχία και με καλές βαθμολογίες, δικαιώνουν τους φοιτητές και ενήλικες που εμπιστεύονται την ξενόγλωσση εκπαίδευση τους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη και αποτελούν κίνητρο για την συνεχή εξέλιξη!

shutterstock_144673655

 

Πρόγραμμα σπουδών Ιταλικών για μαθητές

Στα σχολεία μας προσφέρονται μαθητικά τμήματα  Ιταλικών που διαρκούν 4 σχολικά έτη για να λάβει μέρος ο μαθητής στις εξετάσεις επιπέδου Β2 που πιστοποιούν την καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας που αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower των Αγγλικών. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μπορούν σε άλλα δύο σχολικά έτη να αποκτήσουν το πτυχίο επιπέδου C2 το οποίο πιστοποιεί την άριστη γνώση της γλώσσας, αντίστοιχο του Proficiency των Αγγλικών.

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Elementare adolescenti (έφηβοι)

A1

Α2

Celi impatto –     Celi 1 ΚΠΓ Α1 / Α2 Livello di contatto  (στοιχειώδηςγνώση)Livello di sopravvivenza   (βασική γνώση) 8 μήνες

8 μήνες

Intermedio adolescenti (έφηβοι)

B1

Celi 2 ΚΠΓ Β1 / Β2 Livello soglia (μέτρια γνώση) 8 μήνες

B2

Celi 3 Livello di progresso (καλήγνώση)

8 μήνες