Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να μάθω Ιταλικά;
  • Για να ταξιδέψεις στην ¨Αιώνια Πόλη¨, να διασχίσεις τα κανάλια της ρομαντικής Βενετίας.
  • Για να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Καλές Τέχνες, Μόδα, Οικονομία.
  • Για να εισαχθείς στην Ιταλική Φιλολογία των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας.
  • Για να ζήσεις την εμπειρία των προγραμμάτων Erasmus σε όλα τα Ιταλικά Πανεπιστήμια.
  • Και γιατί όχι… για να ερωτευτείς…!
Ποια πτυχία υπάρχουν που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας ;
Υπάρχουν τέσσερις φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας: α) Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, β) το Παν/μιο της Περούτζια , γ) το Παν/μιο της Σιένα , δ) το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος καθώς και ε) το Dante Alighieri με την πιστοποίηση PLIDA. Από αυτούς τα πτυχία που χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θες/νίκης, το Παν/μιο της Περούτζια και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και το Dante Alighieri αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τι πτυχία χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης;
Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης χορηγείται το Diploma di Lingua Italiana σε επίπεδο B2 (αντίστοιχο του Lower στα Αγγλικά) και το Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana σε επίπεδο Γ2 (αντίστοιχο του Proficiency στα Αγγλικά).
Κάθε πότε δίνεται το Diploma Β2;
Οι εξετάσεις για το Diploma διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου και το Νοέμβριο και για αυτούς που έχουν αποτύχει σε μία ενότητα (γραπτά ή προφορικά).
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Diploma Β2;
Έχει δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.
DIPLOMA
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (3 κείμενα)
Β) ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (4 δραστηριότητες)
Γ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ASCOLTO ( 3 κείμενα)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 2 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 15 ΛΕΠΤΑ
Δ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ( 2 ΚΕΙΜΕΝΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 3 ΩΡΕΣ 45 ΛΕΠΤΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου (σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας)
Το Diploma B2 αναγνωρίζεται παγκοσμίως;
Αναγνωρίζεται μόνον εντός Ελλάδος από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όμως εάν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές στην Ιταλία ή οποιοδήποτε άλλου είδους εξειδίκευση στην Ιταλία θα πρέπει να κατέχει κάποιο πτυχίο από το Παν/μιο της Perugia, συνήθως το CELI 3 ή 4 ή και κάποιο από τα πτυχία του Παν/μίου της Siena.
Κάθε πότε δίνεται το Diploma Avanzato Γ1;
To Diploma Ananzato δίνεται μία φορά το χρόνο κάθε Ιούνιο και υπάρχει επαναληπτική εξεταστική περίοδος το Δεκέμβριο μόνο για αυτούς που έχουν αποτύχει σε μία ενότητα.
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Diploma Avanzato Γ1;
Έχει δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.
DIPLOMA Γ1
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (3 κείμενα)
Β) ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (4 δραστηριότητες)
Γ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ASCOLTO ( 3 κείμενα)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 2 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 15 ΛΕΠΤΑ
Δ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ( 2 ΚΕΙΜΕΝΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 3 ΩΡΕΣ 45 ΛΕΠΤΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου (σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 20 ΛΕΠΤΑ
Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Perugia;
To Πανεπιστήμιο της Perugia χορηγεί πτυχία σε 5 επίπεδα, τα CELI 1,2,3,4 και 5, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία. Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει όλα τα πτυχία CELI εκτός του CELI 1, αρχίζοντας από το CELI 2 (μέτρια γνώση), CELI 3 (καλή γνώση), CELI 4 (πολύ καλή γνώση) και CELI 5 (άριστη γνώση). Να σημειωθεί πως το CELI έχει αρνητική βαθμολογία.
Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου της Perugia;
Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Νοέμβριο και Ιούνιο και υπάρχει επαναληπτική εξέταση τον Μάρτιο μόνο γι’ αυτούς που έχουν αποτύχει σε μία ενότητα.
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 3 (καλή γνώση- αντίστοιχο του Lower στα Αγγλικά);

Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο CELI 3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 3 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 15 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (15 λεπτά) 4 δραστηριότητες (45 λεπτά)
Αν αποτύχω σε μία ενότητα τι γίνεται;
Οι υποψήφιοι που περνούν το ένα από τα δύο μέρη (π.χ. τον Ιούνιο 2010) μπορούν να επαναλάβουν αυτό στο οποίο απέτυχαν την επόμενη εξεταστική περίοδο (π.χ. Νοέμβριο 2010) με έκπτωση στα εξέταστρα. Αν υπάρχει και περαιτέρω αποτυχία στη συγκεκριμένη ενότητα, ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να επανεξεταστεί σε αυτήν και την επόμενη εξεταστική περίοδο (π.χ. Ιούνιο 2011).
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 4 (πολύ καλή γνώση- αντίστοιχο του Γ1 στα Αγγλικά);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Στην παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να υπάρχει και περίληψη.

Επίπεδο CELI 4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 4 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (15 -20 λεπτά) 4 δραστηριότητες (1 ώρα και 15 λεπτά)
Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 5 (άριστη γνώση- αντίστοιχο του Γ2/Proficiency στα Αγγλικά);

Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Στο επίπεδο αυτό, ο σπουδαστής διαχωρίζει το λόγο της λογοτεχνίας

Επίπεδο CELI 5 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (30 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (20 λεπτά) 4 δραστηριότητες (1 ώρα και 15 λεπτά)
Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Siena;
To Πανεπιστήμιο της Σιένα χορηγεί πτυχία σε 4 επίπεδα , τα CILS 1,2,3 και 4, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία.
Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CILS του Πανεπιστημίου της Siena;
Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο.
Αν αποτύχω σε μία ενότητα τι γίνεται;
Οι υποψήφιοι που περνούν το ένα από τα δύο μέρη μπορούν να επαναλάβουν αυτό στο οποίο απέτυχαν την επόμενη εξεταστική περίοδο με έκπτωση στα εξέταστρα.
Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Ιταλικά;
Σε δύο βασικά επίπεδα Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 Ή Β2) και Γ1. Μάλιστα τον Απρίλιο του 2005 ήταν η πρώτη φορά που δόθηκαν εξετάσεις για το Γ1.
Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.
Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται είτε στο φροντιστήριό σας είτε στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.
Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.
Πόσο κοστίζει η συμμετοχή στο ΚΠΓ;
Αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το Β το παράβολο είναι 80€, ο Γ1 είναι 80€.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση της Ιταλικής;
Απαιτείται ένα ακαδημαϊκό έτος.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Β2 - Καλή Γνώση της Ιταλικής;
Απαιτούνται δύο ακαδημαϊκά έτη, όμως κάποιος μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο κάνοντας ένα ακαδημαϊκό έτος και θερινά μαθήματα.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Γ1 - Πολύ Καλή Γνώση της Ιταλικής;
Απαιτούνται τρία ακαδημαϊκά έτη, όμως κάποιος μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο κάνοντας δύο ακαδημαϊκά έτη και θερινά μαθήματα.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Γ2 - Άριστη Γνώση της Ιταλικής;
Απαιτούνται δύο ακαδημαϊκά έτη, όμως κάποιος μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο κάνοντας ένα ακαδημαϊκό έτος και θερινά μαθήματα (14 μήνες), με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι του CELI 3 ή και του DIPLOMA.
Υπάρχουν ειδικά τμήματα ορολογίας στα Ιταλικά;
Λειτουργούν τμήματα μετάφρασης, προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Ιονίου, καθώς και προετοιμασίας για τις εξετάσεις για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (π.χ. Νομική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, κ.α.).