Πτυχία

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στην κινεζική γλώσσα καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των γλωσσών. Αυτά χωρίζονται σε τρία επίπεδα: Αρχικό επίπεδο – βασικές γνώσεις Κινεζικών, Μεσαίο επίπεδο – καθημερινή ζωή και Υψηλό επίπεδο – εμβάθυνση στα Κινέζικα.

 

 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς  Διπλώματα για Ενήλικες – HSK  Διπλώματα για Επαγγελματίες – BCT  Διπλώματα γιαΠαιδιά – YCT
C2 HSK 6
 C1 HSK 5 BCT 5
 Β2 HSK 4 BCT 4
 Β1 HSK 3 BCT 3 YCT 4 
 Α2 HSK 2 BCT 2 YCT 3 
 Α1 HSK 1 BCT 1 YCT 2 
YCT 1