Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές – ενήλικες

shutterstock_121298929

Στις μέρες μας, η  γνώση της Ρωσικής γλώσσας είναι μια καλή επένδυση καθώς αυξάνονται οι γνωστικές απαιτήσεις  στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Η απόκτηση ενός πτυχίου Ρωσικών ανοίγει καινούριους επαγγελματικούς ορίζοντες.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη προσφέρουμε σωστή εκμάθηση της γλώσσας και συστηματική προετοιμασία για την απόκτηση  πτυχίων πιστοποίησης γνώσης της Ρωσικής γλώσσας. Παρέχουμε ταχύρυθμα τμήματα για φοιτητές και ενήλικες τα οποία επιτρέπουν σε κάποιον εντελώς αρχάριο να αποκτήσει επίπεδο “Καλής Γνώσης” της Ξένης Γλώσσας σε 2 οκτάμηνα και σε ένα ακόμα επιπλέον οκτάμηνο να αποκτήσει το δίπλωμα βασικού επιπέδου με επιτυχία.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που απαιτείται για κάθε επίπεδο.

Τάξη Πτυχίο Διάρκεια
Επίπεδο A1 Δίπλωμα
Στοιχειώδες
Επιπέδου
1 χρόνο
Επίπεδο Α2 Δίπλωμα Βασικού
Επιπέδου
1 χρόνο
Επίπεδο Β1 Δίπλωμα Πρώτου
Επιπέδου
1-1,5 χρόνο
Επίπεδο B2 Δίπλωμα Δεύτερου
Επιπέδου
1-1,5 χρόνο
Επίπεδο C1 Δίπλωμα Τρίτου
Επιπέδου
1,5 – 2 χρόνια
Επίπεδο C2 Δίπλωμα Τέταρτου
Επιπέδου
1,5 – 2 χρόνια

Προσφέρουμε κορυφαία ποιότητα σπουδών σε ανταγωνιστικές τιμές και προετοιμάζουμε αποτελεσματικά φοιτητές και ενήλικες, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ολιγάριθμα τμήματα εξασφαλίζουν εξατομικεύμενη προσέγγιση των μαθητών  και οι έμπειροι καθηγητές  οδηγούν με επιτυχία στη λήψη του διπλώματος!

shutterstock_62708233