Πτυχία

Στα κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη,  προσφέρουμε ολοκληρωμένη και συστηματική προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης γνώσης της Ρωσικής γλώσσας.  Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα, διοργανώνονται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας – Λομονόσοφ (Lomonosov Moscow State University) και είναι πλήρως αναγνωρισμένες παγκοσμίως και από τον Α.Σ.Ε.Π.

Τα διπλώματα που προσφέρονται στην ρωσική γλώσσα και η διαβάθμιση τους ανά επίπεδο είναι τα εξής:

Δείτε όλα τα πτυχία του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας- Λομονόσοφ που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)/ Επίπεδο A1

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσολογικές επαφές του που αφορούν  κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 100-120 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 600-700 λέξεις.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)/ Επίπεδο Α2

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 120-140 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 1200 λέξεις.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ1)/ Επίπεδο Β1

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας, με αντίστοιχο σπουδαστή που ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα των κρατικών λυκείων της Ρωσίας (Ευελιξία παρακολούθησης λογοτεχνικών κειμένων, πολιτικών, οικονομικών και άλλων κοινωνικών ζητημάτων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας). Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις  των ΑΕΙ της Ρωσίας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 180-200 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λέξεις.

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ2)/ Επίπεδο B2

Ο σπουδαστής 2ου επιπέδου αποκτά υψηλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που του δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων  Bachelor και  Master ρωσικών ΑΕΙ,  εκτός των φιλολογικών σχολών. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 320-360 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 4000 λέξεις.

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ3)/Επίπεδο C1

Ο σπουδαστής 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου  Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ  στη φιλολογία. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380-450 διδακτικές ώρες. 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ4)  Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων 4ου επιπέδου οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. Το πτυχίο 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου  Master των  ρωσικών ΑΕΙ  στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380 – 400 διδακτικές ώρες.

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ4)/Επίπεδο C2

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων 4ου επιπέδου οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. Το πτυχίο 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για  την απόκτηση του  πτυχίου  Master των  ρωσικών  ΑΕΙ  στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380 – 400  διδακτικές ώρες.