Συχνές Ερωτήσεις

Για ποιο λόγο να μάθει κανείς τη ρωσική γλώσσα;
Τα Ρωσικά είναι μια γλώσσα που την τελευταία πενταετία έχει μεγάλη ζήτηση. Η αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα την καθιστά απαραίτητο προσόν στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων. Τα Ρωσικά απευθύνονται και σε σπουδαστές Διεθνών, Πολιτικών, Οικονομικών, Βαλκανικών Σπουδών για μεταπτυχιακά προγράμματα και σε εμπόρους με ενδιαφέρον για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Είναι όντως η ρωσική γλώσσα πολύ δύσκολη;
H Ρωσική γλώσσα είναι μια πλούσια και εκφραστική γλώσσα χωρίς μεγάλες δυσκολίες για τους ελληνόφωνους σπουδαστές (σε σύγκριση με τους αγγλόφωνους), εξαιτίας της κοινής προέλευσης και της κοινής δομής της γραμματικής και του συντακτικού. Επιπλέον, στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές λέξεις με ελληνικές ρίζες, οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους σπουδαστές και μειώνεται έτσι ο βαθμός δυσκολίας στην κατανόηση της.
Ποιοι ενδιαφέρονται συνήθως για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας;
Οι ενδιαφερόμενοι είναι κυρίως εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα, φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Ρωσία και ενήλικες που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με την υπέροχη αυτή γλώσσα, πλουσιότατη σε λεξιλόγιο και έκφραση και να ανταποκριθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας.
Ποιοι διδάσκουν τη ρωσική γλώσσα;
Η ρωσική γλώσσα διδάσκεται σωστά και υπεύθυνα από έμπειρες καθηγήτριες με πτυχία ανώτατων σπουδών Πανεπιστημίων της Ρωσίας και οι οποίες γνωρίζουν άπταιστα Ελληνικά, Ρωσικά και Αγγλικά.
Ποια είναι τα υπάρχοντα διπλώματα που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της ρωσικής γλώσσας;
Υπάρχουν τα πτυχία που δίνονται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Lomonosov. Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας στην Αθήνα. Οι εξετάσεις είναι πιθανόν να γίνουν και στην Πάτρα ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
Πόσος χρόνος απαιτείται για να μπορεί κάποιος να συνεννοείται σε καθημερινό επίπεδο;
Ένας σπουδαστής θα είναι σε θέση να επικοινωνεί για θέματα καθημερινής ζωής μετά από 100-120 διδακτικές ώρες.
Πόσα επίπεδα υπάρχουν;
Υπάρχουν έξι επίπεδα (Α1,Α2,Β1,Β2,С1,С2)- στοιχειώδης, βασική, μέτρια, καλή, πολύ καλή, άριστη.
Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία Πούσκιν;
Тο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Lomonosov – 1 φορές το χρόνο (Ιούνιο).
Και από Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας στην Αθήνα δίνονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Φεβρουάριο και Ιούνιο.
Πόσο κοστίζει η συμμετοχή στις εξετάσεις σε κάθε επίπεδο;
Αναπροσαρμόζονται κάθε χρονιά.
Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτησή μου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις;
Αιτήσεις υποβάλλονται λίγο πριν τις εξετάσεις.
Τι περιέχουν οι εξετάσεις στο κάθε επίπεδο;

Σε κάθε επίπεδο εξετάζονται πέντε δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής.

Επίπεδο A1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
   
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα

3 ώρες

25 λεπτά 45 λεπτά 50 λεπτά 40 λεπτά –
εξεταζόμενοι/ εξεταστές
50 λεπτά

 

Επίπεδο A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
   
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα

3 ώρες 50 λεπτά

30 λεπτά 50 λεπτά 50 λεπτά 40 λεπτά
εξεταζόμενοι/ εξεταστές
50 λεπτά

 

Επίπεδο B1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
   
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ώρες
25 λεπτά
35 λεπτά 50 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά
εξεταζόμενοι / εξεταστές
60 λεπτά

 

Επίπεδο B2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
   
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ώρες
45 λεπτά
35 λεπτά 60 λεπτά 55 λεπτά 45 λεπτά –
εξεταζόμενοι / εξεταστές
90 λεπτά

 

Επίπεδο C1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
   
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 5 ώρες
15 λεπτά
40 λεπτά 60 λεπτά 1 ώρα 15 λεπτά 45 λεπτά
εξεταζόμενοι / εξεταστές
90 λεπτά

 

Επίπεδο C2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
   
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ώρες
50 λεπτά
45 λεπτά 60 λεπτά 1 ώρα 15 λεπτά 50 λεπτά
εξεταζόμενοι / εξεταστές
60 λεπτά

 

Ποια είναι η βάση;
Η βάση σε κάθε ενότητα είναι 65/100.
Αν αποτύχω σε μία ενότητα (π.χ. στο ακουστικό κομμάτι) τι γίνεται;
Για να χορηγηθεί το πτυχίο , πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις πέντε δεξιότητες. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά, αλλά έχει το δικαίωμα την επόμενη χρονιά να ξαναδώσει τη μία δεξιότητα.
Αν αποτύχω σε δύο ενότητες τι γίνεται;
Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε δύο ενότητες αποτυγχάνει συνολικά και πρέπει να ξαναδώσει και τις πέντε δεξιότητες την επόμενη χρονιά.
Σε πόσα χρόνια τελειοποιούνται οι γνώσεις στη ρωσική γλώσσα;
Η τελειοποίηση των γνώσεων στη ρωσική γλώσσα μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, για να φτάσει κανείς στο ανώτερο επίπεδο γνώσεων της ρωσικής γλώσσας χρειάζονται περίπου έξι ακαδημαϊκά έτη.