Γιατί Τούρκικα

Ανέκαθεν οι Έλληνες διπλωμάτες και πολιτικοί εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Τελευταία, η μελέτη της τουρκικής γλώσσας φαίνεται ότι ενδιαφέρει και Έλληνες των οποίων το επάγγελμα δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την πολιτική. Εν όψη της προοπτικής ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδα όπως στο εμπόριο και στον τουρισμό.

Καθώς η τουρκική οικονομία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν την Τουρκία για να επεκτείνουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή ακόμα και να συνεχίσουν εκεί τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές. Το σκοπό αυτό διευκολύνουν οι υποτροφίες που παρέχονται από διάφορους φορείς στους σπουδαστές που το επιθυμούν όπως σπουδαστές των τμημάτων των Διεθνών , Πολιτικών Επιστημών, καθώς και του τμήματος των Βαλκανικών Σπουδών.

Η γνώση της τούρκικης γλώσσας σε ταξιδεύει σε έναν πολιτισμό που τόσο διαφέρει και όμως τόσο πολύ μοιάζει με τον ελληνικό!