Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές – ενήλικες

shutterstock_157942358

Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αναζητούν εργασία στην Τουρκία αλλά και σχεδιάζουν να κάνουν εκεί τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές τους σπουδές κάτι που δεν ίσχυε πριν από λίγα χρόνια.

Η Τουρκία αναπτύσσεται σε πολλούς κλάδους ταυτόχρονα και συγκαταλέγεται πλέον στις 7 αναδυόμενες του κόσμου.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη έχουμε δημιουργήσει  ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης της Τουρκικής Γλώσσας που απευθύνονται αποκλειστικά σε σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και οδηγούν στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Άγκυρας TOMER με απόλυτη επιτυχία. Για να καταφέρει κάποιος να επικοινωνεί άριστα στα Τουρκικά απαιτούνται περίπου τέσσερα χρόνια ανάλογα βέβαια με τη διάθεση και το χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που απαιτείται για κάθε επίπεδο.

Τάξη Πτυχίο Διάρκεια
1η χρονιά Temel (A1-A2) 8 μήνες
2η χρονιά Orta (B1) 4 μήνες
3η χρονιά Yuksek (B2) 11 μήνες
4η χρονιά Yuksek-Diploma (Γ1) 8 μήνες

Προσφέρουμε κορυφαία ποιότητα σπουδών σε ανταγωνιστικές τιμές και προετοιμάζουμε αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Τα ολιγάριθμα τμήματα εξασφαλίζουν εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθητών  και οι έμπειροι καθηγητές  οδηγούν με επιτυχία στη λήψη του διπλώματος!

shutterstock_71805529