Η Φιλοσοφία μας

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη όραμά μας είναι:

  • Να εμφυσούμε την αγάπη των μαθητών μας σε όποια ξένη γλώσσα έχουν επιλέξει
  • Να εμβαθύνουμε τη γνώση τους μέσα από την ουσιαστική εκμάθηση, την πρακτική εξάσκηση και την εξοικείωση με αυτή, με στόχο να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν σαν τη μητρική τους γλώσσα
  • Να εξασφαλίζουμε στο απόλυτο την επιτυχία τους στις εξετάσεις, σε κάθε στάδιο και σε κάθε ξένη γλώσσα

Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας τους ίδιους «κανόνες» σε διαφορετικούς μαθητές και διαφορετικά επίπεδα εκμάθησης (one size fits all) .
Στο πλαίσιο αυτό, η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία και την πρακτική μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση, η εξέλιξη που εδράζεται στη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία και οι καινοτομίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες τάσεις της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, εφαρμοσμένες σε εκατοντάδες ικανοποιημένους μαθητές και γονείς ως σήμερα.