Όμιλος Κουτσαντώνη

Ο  Όμιλος Κουτσαντώνη δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης από το 1965, όταν δημιουργήθηκε το πρώτο Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Επιχειρήσεις του Ομίλου σήμερα είναι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών «Κουτσαντώνη» με εννέα διδακτήρια στην Πάτρα, το Βρετανικό Ιδιωτικό Σχολείο Byron College στην Αθήνα, το Κέντρο Πληροφορικής και Εκπαίδευσης Interaccess στην Πάτρα και η επιχείρηση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Synergy.

Από το 1965 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος Κουτσαντώνη επενδύει στην γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον τομέα της εκπαίδευσης και προσφέρει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Όλα τα διοικητικά μέλη έχουν Πανεπιστημιακές σπουδές στην εκπαίδευση και την διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών.